asp.net core pdf editor : Convert pdf to editable ppt Library software class asp.net winforms wpf ajax hh0-part1268

Online Hjælp 
Introduktion til online manualer 
samt 
online hjælp i .Net-applikationer 
Jørgen Sørensen 
jososoft software development 
© 1998-2005 Jørgen Sørensen 
Convert pdf to editable ppt - Library software class:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
Convert pdf to editable ppt - Library software class:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 2 
Indholdsfortegnelse 
Online hjælp 
Grundlaget for online hjælp  
HtmlHelp Workshop  
Projekt  
Brugerfladen  
Indholdsfortegnelse  
Stikordsregister  
Færdiggørelse  
Nyttige faciliteter 
Working with HelpProvider 
Working with Tooltips 
Creating What's This Help 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
18 
Library software class:Online Convert PDF to Text file. Best free online PDF txt
RasterEdge PDF document conversion SDK provides reliable and effective .NET solution for Visual C# developers to convert PDF document to editable & searchable
www.rasteredge.com
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 3 
Online hjælp  
Opbygning af online hjælp til applikationer og online manualer er helt identisk. 
Der bygges på et antal html-filer med billeder, CSS, JavaScript m.m. 
I begge tilfælde bliver alt dette kompileret sammen til én HtmlHelp-fil, som kan: 
• 
afvikles selvstændigt (f.eks. en kogebog) 
• 
kaldes fra en applikation (f.eks. hjælp til et tekstbehandlingsprogram) 
Hvis online-hjælpen skal kaldes fra en applikation, kan det f.eks. være den nedenfor viste. 
I menuen Filer er indsat: Ny, Åbn, Gem, Gem som, Afslut 
I menuen Hjælp er indsat: Indhold, Index, Søg 
Endvidere er der en statusbar, en checkbox og en knap.   
I de sidste 3 afsnit i dette hæfte ("Working with HelpProvider", "Working with Tooltips" og 
"Creating What's This Help") vises, hvordan hjælpen integreres med en applikation. 
Grundlaget for online hjælp 
Til alle projekter skal vi bruge en række html-filer.  
Det kan f.eks. være html-filer, der: 
• 
er opskrifter til en kogebog 
eller 
• 
beskriver hvordan en applikation benyttes (som eksemplet herunder) 
file.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer indeholder følgende: 
<li><a href=new.htm>Ny</a> 
<li><a href=open.htm>Åbn</a> 
<li><a href=save.htm>Gem</a> 
<li><a href=saveas.htm>Gem som</a> 
<li><a href=exit.htm>Afslut</a> 
</body> 
</html> 
new.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Ny</title> 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 4 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Ny vil åbne et nyt tomt dokument. 
</body> 
</html> 
open.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Åbn</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Åbn vil åbne Fildialogvinduet. Her kan en eksisterende fil vælges og åbnes. 
</body> 
</html> 
save.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Gem</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Gem vil gemme den aktive fil. 
<br>Hvis den aktive fil er en ny fil og ikke før har været gemt vil Fildialogvinduet blive åbnet 
og et filnavn skal indtastes. 
</body> 
</html> 
saveas.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Gem som</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Gem som vil åbne Fildialogvinduet og et filnavn skal indtastes. 
</body> 
</html> 
exit.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Afslut</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Afslut vil afslutte programmet. 
</body> 
</html> 
Brug aldrig æ, ø eller å i filnavne. 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 5 
HtmlHelp Workshop 
Til at fremstille online hjælpen skal vi bruge programmet HtmlHelp Workshop fra Microsoft.  
Hvis HtmlHelp Workshop ikke er installeret kan den downloades fra (på én linie): 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/htmlhelp/html/vsconhh1start.asp
Navnet på installationsfilen er "htmlhelp.exe". Kør installationen og der oprettes genvej til 
selve workshoppen (filen hhw.exe) i Programmer | HtmlHelp Workshop.  
Åbn HtmlHelp Workshop 
Projekt 
Vælg File | New 
Vælg Project 
Her tilbydes det at 
konvertere gamle Windows 
3/95 hjælpesystemer.  
Dette skærmbillede 
springes over ved at klikke 
på Næste. 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 6 
Vælg på Browse hvilken 
mappe projektet skal 
gemmes i.  
Giv projektet et navn.  
Her vælges "mitprogram" 
Klik Næste 
Kryds af ved HTML Files 
(.htm) 
Klik Næste 
Klik Add og udvælg de 
html filer, der skal med i 
projektet. 
Grafikfiler, der er brugt 
som illustrationer i html-
filer skal ikke tilføjes, det 
klarer systemet selv.  
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 7 
Klik Næste. 
Klik Udfør i næste 
dialogboks. 
Herefter åbnes Project-
fanen i HtmlHelp 
Workshop. 
Gem projektet med File | 
Save Project. 
Programmet har nu tre 
faner under toolbar'en og 
en række ikoner i venstre 
side: 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 8 
Indlæggelse af flere html-
filer på et senere 
tidspunkt: 
• 
klik på ikonet 
Add/Remove topic files  
• 
klik på knappen Add 
Indlæggelse af andre 
filtyper i projektet, f.eks. 
CSS-filer eller javascript-
filer: 
• 
klik på ikonet 
Add/Remove topic files  
• 
klik på knappen Add 
• 
skriv *.* i feltet 
Filnavn 
• 
klik på knappen Åbn 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 9 
Brugerfladen 
Herefter skal brugerfladens udseende defineres. Klik Add/Modify window definitions.  
Navngiv vinduet i boksen, der kommer frem, f.eks. hovedvindue, og tryk OK 
• 
På fanen General skrives teksten i vinduets titellinie øverst, f.eks. MitProgram 
• 
På fanen Buttons vælges de knapper, der skal være øverst i vinduet. Der er ni 
standardknapper samt to knapper Jump 1 og Jump 2, der kan linkes til specielle emner. 
Skriv knap-tekst i de to underste bokse. Der kan også linkes til en internetadresse, f.eks. 
http://www.firma.com/enSide.htm 
• 
På fanen Navigation Pane vælges, om der skal være et navigationspanel i venstre side. 
Hvis ja, kan der nederst vælges en Søg-fane (fritekstsøgning), om søgningen skal være 
Advanced og en Foretrukne-fane (bogmærker). Afkryds Auto sync, hvis markering i 
Indholdsfortegnelsen af åbne emner ønskes. 
• 
På fanerne Styles og Extended Styles kan vinduets udseende yderligere tilrettes.  
• 
Fanen Files anvendes senere 
Vælg OK. 
Afhængig af de valgte faciliteter, kan der komme et eller flere af de følgende billeder. 
Klik Næste 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 10 
Afkryds Compile full-text information og klik Næste 
Tilføj Knaptekster og http-adresser til eventuelle Jump knapper i det næste vindue. 
Indholdsfortegnelse 
Klik på fanen Contents.  
Vælg "Create a new contents file".  
Tryk OK.  
Navngiv indholdsfortegnelsen f.eks. mitprogram.hhc og gem den i projektbiblioteket (der 
hvor projektfilen er). 
Documents you may be interested
Documents you may be interested