INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
11 
• Câmpurile de tip ”browse” – sunt câmpuri în care informația este introdusă sub formă 
de fișiere cu format prestabilit (.jpg, .jpeg, .png, .bmp). Pentru a efectua această 
operație, este necesar de accesat butonul ”Adaugă fișier” și de selectat fișierul necesar 
• Câmpurile “Calendar” – sunt câmpurile pentru inroducerea datelor calendaristice. 
Astfel de câmpuri sunt aprovizionate cu calendar (butonul 
în partea dreaptă a 
câmpului), care permite o selectare mai rapidă și mai ușoară a datei. 
Valoarea de tip ,,dată” poate fi introdusă în câmp în mod manual sau tastînd în spațiul de 
introducere a datelor, astfel va apărea Calendarul: 
4.5 Ce reprezintă bara de meniu ? 
Data curentă 
Apăsați aici 
pentru a 
selecta luna 
următoare 
Apăsați aici 
pentru a 
selecta luna 
precedentă 
Apăsați aici pentru 
a selecta anul 
Apăsați data 
necesară pentru 
alegerea ei 
Apăsați aici pentru 
a selecta luna 
Pdf to ppt converter online - C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
converter pdf to powerpoint; pdf to ppt converter online for large
Pdf to ppt converter online - VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
convert pdf back to powerpoint; how to convert pdf to ppt online
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
12 
Lista cererilor din lista de date este aprovizionată cu o bară de meniu care se modifică în 
dependență de interfața de lucru. Utilizînd setul propus de butoane  este posibil de întreprins diferite 
acţiuni precum crearea unei cereri noi ori este posibil de întreprins o serie de acțiuni asupra unei 
cererei existente. 
Setul de butoane ale meniului individual depinde de etapa actuală de prelucrare a cererei. 
Figura 7 Bara de meniu al compartimentului ,,Creare Cereri” 
Bara de meniu pentru sistemul ,,Gestionarea online a subdiviziunilor” conține următoarele opțiuni: 
• 
- accesînd  acest buton se efectuează procesul de creare a 
unei cereri noi de înregistrare a subdiviziunii; 
• 
- accesînd acest buton se deschide formularul cererei cu 
posibilitatea modificării conţinutului ei; 
• 
- accesarea acestui buton permite stergerea unei cereri din lista de date; 
• 
- accesînd acest buton se efectuează semnarea cererei; 
• 
- accesînd acest buton se efectuează expedierea cererei; 
• 
- accesînd acest buton se efectuează anularea semnării cererei; 
• 
- accesînd acest buton se efectuează crearea cererii de suspendarea a 
subdiviziunii; 
• 
- accesînd acest buton se va crea cerere de realuare a activității 
subdiviziunii; 
• 
- - accesînd acest buton se efectuează crearea cererii de închidere a 
subdiviziunii; 
• 
- accesînd acest buton se va deshide recipisa cererei selectate; 
• 
- accesînd acest buton se va deshide certificatul cererei selectate. 
Descrierea detailată a fiecărui buton în parte și funcționalitatea lor vor fi prezente în capitolul 
următor. 
Bara de meniu 
Lista cu date 
Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Online Powerpoint to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a PPTX/PPT File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue
online pdf converter to powerpoint; how to convert pdf to powerpoint in
C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
Our XDoc.Converter for .NET can help you to easily achieve high performance PDF conversion from Microsoft PowerPoint (.ppt and .pptx).
convert pdf to powerpoint slide; pdf page to powerpoint
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
13 
5. Procesarea cererilor 
Procesul de mişcare a cererilor electronice în cadrul portalului este alcătuit din mai multe etape, 
care necesită a fi examinate cu scopul de înţelegere corectă şi completă a momentelor de bază în 
lucrul cu cererile. Cunoaşterea etapelor de procesare şi modului de parcurgere a acestora va garanta 
utilizarea eficientă a funcţionalităţilor sistemului. 
5.1 Ce reprezintă modulul ,,Gestionarea online a subdiviziunilor” ? 
Modulul ,,Gestionarea online a subdiviziunilor” din cadrul locului de lucru al contribuabilului 
poate fi caracterizat ca un set de interfeţe menite să efectueze lucrul de bază legat cu crearea şi 
procesarea cererilor electronice.  
Figura 8 Compartimentele modulului „Gestionarea online a subdiviziunilor”
Accesând modulul ,, Gestionarea online a subdiviziunilor” veţi vizualiza un profil compus din 
următorul set de elemente: 
• Cereri noi  în interfața acestui element se păstrează cererile noi create, contribuabilul are 
posibilitatea de a modifica cererile deja create, șterge cererile existente și să semneze 
cererile; 
• Cereri Semnate – în interfața acestui element se păstreză cererile semnate, contribuabilul 
are posibilitatea de a expedia cererea către inspectorii SFS sau să anuleze semnătura 
efectuată; 
• Cereri Expediate – în interfața acestui element contribuabilul are posibiliatea de a vizualiza 
cererile care au fost expediate spre aprobare către IFPS; 
• Subdiviziuni – în interfața acestui element se păstrează cererile noi create, contribuabilul 
are posibilitatea de a modifica cererile deja create, de a crea o cerere de suspendarea a 
subdiviziunii, de a crea o cerere de închidere a subdiviziunii și de a vizualiza/descărca 
certificatulul; 
• Cereri Respinse  în interfața acestui element se păstreză cererile respinse de către 
inspectorii SFS cu posibilitatea vizualizării recipisei. 
How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
How to for XImage. All Formats. XDoc.HTML5 Viewer. XDoc.Windows Viewer. XDoc.Converter. View & Process. XImage.Raster. How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
converting pdf to powerpoint; convert pdf to editable powerpoint online
VB.NET PowerPoint: Process & Manipulate PPT (.pptx) Slide(s)
This VB.NET online tutorial page can help you processing control add-on can do PPT creating, loading powerful & profession imaging controls, PDF document, image
conversion of pdf to ppt online; change pdf to powerpoint
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
14 
5.2 Cum se crează o cerere privind înregistrarea subdiviziunilor ? 
Pentru a crea o cerere privind înregistrarea subdiviziunilor se execută următorii pași: 
1. Din profilul ,,Cereri noi” ori din profilul  ,,Subdiviziuni” din  bara de meniu selectați 
,,Înregistrare subdiviziune”. 
Figura 9 Crearea unei cereri noi 
2. În formularul apărut introduceți datele corespunzătoare.(vezi Figura 10 
Tastatiți butonul 
,,Înregistrare 
subdiviziune” 
pentru a crea o 
cerere nouă 
Câmpuri completate 
automat de sistem 
Se va atașa contractul prin 
tastarea ,,Adaugă fișier” 
Se va selecta termenul 
de valabilitate 
Se introduce descrierea 
subdiviziunii (opțional) 
Se introduce adresa 
subdiviziunii 
Se introduce codul 
statistic a localității 
Se introduce nr. contractului 
Se introduce denumirea 
contractului 
VB.NET PowerPoint: Convert PowerPoint to BMP Image with VB PPT
NET PPT document converter allows for PowerPoint conversion to both images and documents, like rendering PowerPoint to BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG, SVG or PDF.
export pdf to powerpoint; how to add pdf to powerpoint
How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF
All Formats. XDoc.HTML5 Viewer. XDoc.Windows Viewer. XDoc.Converter. View & Process. XImage.Raster. Adobe PDF. How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF.
convert pdf slides to powerpoint online; converting pdf to powerpoint slides
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
15 
Figura 10 Crearea cererii de înregistrare a subdiviziunii
Nota1: 
Câmpurile: IDNO, Contribuabil și Telefon se vor completa automat cu datele profilului 
Dvs. de pe portalul servicii.fisc.md 
Nota 2: 
Se permite atașarea fișierelor în formatele: .bmp, .jpeg, .jpg, .png, .doc, .docx, .pdf, .djvu, 
.xls, .xlsx, .xlsb, .rtf, .odt.  
3. Tastaţi butonul 
pentru a salva cererea cu datele completate. Formularul 
cererii privind înregistrarea subdiviziunii.
va fi închis, iar înregistrarea privind cererea nouă 
va apărea în lista cu înregistrări în profilul „Cereri noi” cu statutul ,,Nouă”.  
4. Pentru a previzualiza cererea creată tastam dublu-click pe cerere din lista cu înregistrări. 
5.3 Cum se efectuează modificarea cererii ? 
Pentru a efectua modificarea conținutului Cererii privind înregistrarea subdiviziunii  se execută 
următorii pași : 
1. Din profilul ,,Cereri noi” , din lista cu înregistrări se selectează o cerere care dorim să o 
modificăm (vezi Figura 11). 
Figura 11 Modificarea cererii 
2. Din bara de meniu accesăm  ,,Modificare cererii”. Se va deschide formularul cu datele 
cererii. Se vor parcurge pașii descriși în Figura 10. Dupa ce s-au făcut  toate modificarile se 
tastează butonul 
5.4 Cum se efectuează ștergerea cererii ? 
Pentru a șterge o cerere privind înregistrarea subdiviziunilor se execută următorii pași : 
1. Din profilul ,,Cereri noi” , din lista cu înregistrări se selectează o cerere care dorim să o 
ștergem (vezi Figura 12). 
Profilul ,,Cereri noi” 
Selectăm cererea care 
dorim să o modificăm 
Pentru salvarea cererii se tastează ,, Salvează și închide” 
VB.NET PowerPoint: Read & Scan Barcode Image from PPT Slide
VB.NET PPT PDF-417 barcode scanning SDK to detect PDF-417 barcode image from PowerPoint slide. VB.NET APIs to detect and decode
how to convert pdf to ppt for; convert pdf to powerpoint online no email
VB.NET PowerPoint: Use .NET Converter to Convert PPT to Raster
VB.NET PPT to raster images converter very well. Check PPT to PNG image converting sample code in VB powerful & profession imaging controls, PDF document, image
convert pdf to powerpoint presentation; convert pdf file into ppt
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
16 
Figura 15 Ștergerea cererii 
2. Din bara de meniu accesăm ,,Suplimentar”-,,Șterge”; 
Figura 13 Bara de meniu. Butonul ,,Șterge” 
3. Va apărea o fereastră pop-up cu un mesaj de atenționare. Tastați ,,Da” pentru a șterge 
definitiv cererea . Tastați ,,Nu” pentru a anula procedura de ștergere a cererii. 
Figura 14 Fereastra de ștergere a cererii
Notă: 
Procesul de eliminare este unul ireversibil. Cererea eliminată nu poate fi recuperată. Ţineţi 
cont de consecinţele eliminărilor pe care intenţionaţi să efectuaţi. 
5.5 Cum se efectuează semnarea cererii? 
După ce cererea privind înregistrarea subdiviziunii a fost creată, contribuabilul trece la etapa 
următoare de prelucrare şi semnare a ei. Procesul de semnare se execută în mod electronic, el poate 
fi efectuat doar în cazul dacă utilizatorul dispune de semnătura serviciului fiscal. Semnătura 
serviciului fiscal poate fi acordata de către organele speciale autorizate, precum FISC Serv Inform. 
Profilul ,,Creare cereri noi” 
Selectăm cererea care dorim să o ștergem 
Tastați ,,Sterge” pentru a 
șterge cererea 
Tastăm ,,Da” pentru a șterge 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
17 
Pentru a semna o cerere contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 
• Să dețină semnătură digitală; 
• Sa instaleze aplicația Java; 
• Să importe semnătura digitală în calculator sau să introducă direct discul cu semnătură 
digitală. 
Notă: 
În cazul cînd apar probleme neprevăzute utilizatorul are posibilitatea să se adreseze la 
Centrul de asistenţă pentru a obţine o consultaţie. Telefonul de contact este (022) 82-22-22. 
Important!!! 
Procedura de semnare a cererilor nu este posibilă în browserul Google Chrome 
începînd cu versiunea 42. Va rugăm să utilizați alt browser pentru semnarea cererilor ! 
Deci, pentru a efectua semnarea cererii prin utilizarea semnăturii serviciului fiscal urmați paşii  
următori: 
1. Din profilul ,,Cereri noi” , din lista cu înregistrări se selectează o cerere care dorim să o 
semnăm (vezi Figura 15); 
Figura 15 Semnarea cererii 
2. Din bara de meniu apăsați butonul ,, Semnare”.  
Figura 16 Bara de meniu. Butonul ,,Semnare” 
3. În formularul de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția Dvs. apăsînd 
butonul 
Profilul ,,Cereri noi” 
Selectăm cererea care dorim să o semnăm 
Tastați ,,Semnare” pentru a semna cererea 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
18 
Figura 17 Formularul de dialog 
4. Vom fi redirecționați pe pagina msign.gov.md, unde vom selecta instrumentul de semnare, 
în cazul dat vom selecta ,,Semnătura fiscală”; 
Figura 18 Instrumente de semnare 
5. În formularul care va apărea pe ecranul Dvs. introduceti parola semnăturii serviciului fiscal. 
Tastați butonul ,,OK”. 
Figura 19 Formularul de introducere a parolei semnăturii digitale 
Introduceți parola Dvs. 
Tastați ,,OK” 
pentru a semna 
cererea 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
19 
Notă: 
Semnăturile electronice de autentificare emise de Centrul de Certificare al Î.S 
,,Fiscservinform” (în format .pfx) sunt valabile și pot fi utilizare de către contribuabili în cadrul 
serviciilor electronice ce decurg din relațiile cu Serviciul Fiscal de Stat. 
Notă:  
Semnătura serviciului fiscal (în format .pfx) va fi stocată pe discul /C: al PC-ului de la care 
doriți să semnați cererile. 
Important !  
În caz că nu reușiți să semnați cererile privind înregistrarea subdiviziunilor , acestă 
situație ar putea fi cauzată de următorii factori: 
• Nu aveţi instalată aplicaţia Java. Accesaţi www.java.com, descărcaţi programul şi instalaţi-l 
în calculatorul Dvs. 
• Dacă aplicaţia Java este instalată, ar fi recomandabil să actualizaţi pînă la ultima versiune 
existentă. 
• Antivirusul poate bloca lansarea aplicaţiei Java. 
• Aveţi restricţii la calculatorul utilizat. 
• Verificaţi dacă semnătura corespunde profilului din serviciul „E-Cerere”. 
• Este recomandabil ca serviciul „E-Cerere” să fie accesat prin intermediul browser-ului 
Internet Explorer,începînd cu vers.7 sau Mozilla Firefox cu cele mai recente versiuni. 
• În cazul apariţiei mesajului „You’ve specified an invalid password” verificaţi corectitudinea 
parolei introduse. 
• Data şi ora de la calculator nu corespunde cu data şi ora curentă. 
6. Cererea semnată va apărea în profilul contribuabilului ,,Cereri semnate”. 
Notă : 
Modificarea cererii poate fi executată doar în cazul în care cererea are statutul ,,Salvată”. În 
cazul în care cererea are statutul semnat va fi necesar de anulat semnătura. În cazul în care cererea 
are statutul expediat aceata nu poate fi modificată sau ștearsă. 
5.6 Cum se efectuează anularea semnăturii cererii ? 
Utilizatorul ,,E-Cerere” poate să şteargă semnătura digitală a cererii după ce ea a trecut procesul de 
semnare. Acest lucru este posibil doar în situaţii când cererea încă nu a trecut la etapa următoare de 
prelucrare, adică până când ea nu a fost trimisă spre aprobare/acceptare la inspectorii SFS. Procesul 
pe ştergere a semnăturii poate fi caracterizat ca o măsură de efectuare unui pas înapoi, atunci când 
cererea se întoarce în lista cererilor noi şi devine din nou accesibilă pentru modificare/redactare a ei. 
Pentru a efectua ştergerea semnăturii efectuaţi paşii următori: 
1. Din profilul ,,Cereri Semnate” , din lista cu înregistrări se selectează o cerere la care dorim 
să ștergem semnătura (vezi Figura 20); 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
20 
Figura 20 Procedura de ștergere a semnăturii 
2. Din bara de meniu apăsați ,,Anulează semnătura”; 
Figura  21 Anularea semnăturii 
3. În formularul de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția Dvs. apăsînd 
butonul 
. 
Figura 22 Formularul de dialog 
4. În formularul care va apărea pe ecranul Dvs. introduceți parola semnăturii serviciului fiscal. 
Tastați butonul ,,OK”. 
Profilul 
,,Cereri 
semnate” 
Selectăm cererea la care 
dorim să anulăm semnătura 
Tastați ,,Anulează 
semnătura” pentru a 
anula semnătura cererii 
Introduceți parola Dvs. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested