create and print pdf in asp.net mvc : How to convert pdf to tiff using Library application class asp.net windows azure ajax koboaura_userguide_nl1-part1883

Opmerking: tekstselectie is niet bij alle boeken mogelijk. Je
kunt bijvoorbeeld geen tekst in PDF's of stripboeken
selecteren.
ComfortLight gebruiken
Je kunt de helderheid van het ComfortLight aanpassen
vanuit je Startscherm of wanneer je aan het lezen bent.
• Tik vanaf het startscherm op het helderheid-
pictogram 
bovenaan het scherm, sleep de
schuifregelaar dan naar links of naar rechts.
• Veeg omhoog of omlaag met twee vingers op het
midden van het scherm.
How to convert pdf to tiff using - Library application class:C# PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in C#.net, ASP.NET MVC, Ajax, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for How to Convert PDF File to Tiff Image File
www.rasteredge.com
How to convert pdf to tiff using - Library application class:VB.NET PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in vb.net, ASP.NET MVC, Ajax, WinForms, WPF
Free VB.NET Guide to Render and Convert PDF Document to TIFF
www.rasteredge.com
Aansluiten op je computer
Kobo Desktop is gratis software waarmee je boeken kunt
toevoegen en beheren op je eReader.
Met Kobo Desktop kun je:
• Snel een groot aantal boeken op je eReader
toevoegen en verwijderen.
• Boeken lezen die je bij Kobo hebt gekocht.
• Boeken kopen op je computer.
• Je eReader synchroniseren.
Library application class:Online Convert PDF file to Tiff. Best free online PDF Tif
Using this .NET PDF to TIFF conversion control, C# developers can render and convert PDF document to TIFF image file with no loss in original file quality.
www.rasteredge.com
Library application class:C# Create PDF from Tiff Library to convert tif images to PDF in C#
TIFF file. TIFFDocument doc = new TIFFDocument(inputFilePath); // Convert loaded TIFF file to PDF document. doc.ConvertToDocument
www.rasteredge.com
Voor meer informatie over Kobo Desktop kun je:
• Kobo Desktop downloaden op kobosetup.com.
• De Kobo Desktop gebruikershandleiding
downloaden via kobo.com/userguides.
• Onze hulpsite doorzoeken op kobo.com/help.
Library application class:C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
Convert PDF to JPEG Using C#.NET. Add necessary references: RasterEdge.Imaging.Basic. dll. RasterEdge.Imaging.Basic.Codec.dll. RasterEdge.Imaging.Drawing.dll.
www.rasteredge.com
Library application class:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.
converter library control is a 100% clean .NET document image solution, which is designed to help .NET developers convert PDF to HTML webpage using simple VB
www.rasteredge.com
Wi-Fi gebruiken
In dit onderdeel:
• Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk
• De Wi-Fi-status op je Kobo eReader controleren
• Wi-Fi uitzetten op je Kobo eReader
Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-
netwerk
Gebruik Wi-Fi om je eReader te verbinden met internet, te
zoeken in de Kobo Shop en je Kobo eReader te
synchroniseren. Je hebt alleen toegang nodig tot een
draadloos netwerk.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de tegel Sync 
.
Je eReader zal proberen te verbinden met Wi-Fi. Dit
kan even duren.
3. Je wordt gevraagd om een draadloos netwerk te
kiezen. Tik op de naam van het netwerk waarmee je
wilt verbinden. Als er een Vergrendelingspictogram
Library application class:C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
DocumentType.DOCX DocumentType.TIFF. zoomValue, The magnification of the original PDF page size. Description: Convert to DOCX/TIFF with specified resolution and
www.rasteredge.com
Library application class:C# TIFF: TIFF Editor SDK to Read & Manipulate TIFF File Using C#.
Convert Tiff file to bmp, gif, png, jpeg, and scanned PDF to Tiff, like Word, Excel, PowerPoint, PDF, and images. & decode over 20+ barcodes from Tiff file in C#
www.rasteredge.com
naast een netwerk staat, heb je een wachtwoord
nodig om dat netwerk te gebruiken.
4. Als er een netwerkwachtwoord wordt gevraagd,
gebruik je het toetsenbord om het wachtwoord in te
voeren en tik je op Verbinden. Je kunt tikken op
Wachtwoord weergeven om te zien wat je typt.
De Wi-Fi-status op je Kobo eReader controleren
Om te zien of je verbonden bent met het internet,
controleer je het pictogram Wi-Fi-status aan de bovenkant
van je scherm.
Wi-Fi-pictogrammen
Wi-Fi is uitgeschakeld.
JeMhebtMeenMmatigeMwiÉverbinding.
JeMhebtMeenMuitstekendeMwiÉverbinding.
Het kan zijn dat je je eReader moet synchroniseren om het
Wi-Fi-status-pictogram te zien.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de tegel Synchroniseren 
.
De Wi-Fi-status zal bovenaan het scherm verschijnen.
Library application class:VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
VB.NET Tiff, VB.NET Imaging, VB.NET OCR, VB.NET Twain, VB.NET Barcode Read, VB.NET Barcode Generator, view less. VB.NET PDF - Convert PDF to JPEG Using VB.
www.rasteredge.com
Library application class:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
converter library control is a 100% clean .NET document image solution, which is designed to help .NET developers convert PDF to HTML webpage using simple C#
www.rasteredge.com
Wi-Fi uitzetten op je Kobo eReader
Je kunt Wi-Fi uitschakelen zodat je Kobo eReader geen
verbinding maakt met het internet. Dit zal de levensduur
van je batterij verlengen en je kunt dan je eReader
gebruiken in een vliegtuig. Je Wi-Fi-verbinding wordt
automatisch uitgeschakeld als hij langer dan vijf minuten
inactief is.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Menu 
bovenaan het
scherm.
Het menu Snelle instellingen wordt weergegeven.
3. Tik op Wi-Fi.
4. Tik op het schuifregelaarpictogram 
naast Wi-Fi :
Ingeschakeld.
Wanneer je een dialoogvenster ziet waarin staat Wi-
Fi : Uitgeschakeld, dan heeft jouw eReader geen
toegang meer tot het internet.
Je Kobo eReader synchroniseren
In dit onderdeel:
• Sync begrijpen
• Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi
• Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop
Sync begrijpen
Het is belangrijk om regelmatig te synchroniseren om
recente updates voor software of de app te krijgen, pas
gekochte boeken te downloaden naar je bibliotheek en je
boeken bij te werken met bladwijzers of aantekeningen die
je tijdens het lezen op een ander apparaat hebt gemaakt.
Als je een boek koopt op kobo.com, moet je synchroniseren
voordat je het boek in je Kobo-bibliotheek zult kunnen zien.
Er zijn twee manieren waarop je kunt synchroniseren: met
behulp van Wi-Fi of door je Kobo eReader aan te sluiten op
Kobo Desktop op je computer.
Nadat je hebt gesynchroniseerd, zie je de omslagen en
previews van al je boeken in je bibliotheek. Bij sommige
boeken zie je het woord Downloaden naast de titel van het
boek of een Download-pictogram 
op de omslag van het
boek. Tik op de omslag om het boek op je e-Reader te
krijgen.
Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi
Zorg dat je Wi-Fi is ingeschakeld en je bent verbonden met
een netwerk voordat je je eReader gaat synchroniseren.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de tegel Synchroniseren 
.
• Als je binnen het bereik van een bekend netwerk
bent, maakt je eReader automatisch verbinding met
dat netwerk en zal de synchronisatie beginnen.
• Als je niet binnen het bereik van een bekend netwerk
bent, zal je eReader beginnen met het proces van
het toevoegen van een netwerk.
Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo
Desktop
Je kunt je eReader ook synchroniseren door deze aan te
sluiten op je computer met Kobo Desktop. Kobo Desktop is
een gratis app waarmee je kunt winkelen in de Kobo Shop
en boeken kunt beheren op je eReader. Je computer moet
een verbinding hebben met het internet voordat je gaat
synchroniseren.
Ga naar kobosetup.com om Kobo Desktop te downloaden.
1. Verbind je eReader met je computer met behulp van
een micro usb-kabel en tik op Verbinden.
2. Open Kobo Desktop op je computer.
3. AlsMjeMnogMnietMbentMaangemeldMbijMjeMKobo-account.
klikMdanMopMhetMpictogramMProÉelM
aan de
bovenkant van je scherm en meld je aan.
4. Klik op het pictogram Synchroniseren 
.
Je eReader zal je Bibliotheek synchroniseren en
bijwerken.
5. Klik op de knop Uitwerpen 
aan de bovenkant
van het scherm om je eReader los te koppelen van je
computer.
Je Bibliotheek gebruiken
In dit onderdeel:
• Je Startscherm gebruiken
• Je Bibliotheek verkennen
• Boeken zoeken
Je Startscherm gebruiken
JeMStartschermMisMhetMeersteMwatMjeMµietMwanneerMjeMje
eReaderMaanµetMnaMdeMconÉguratie.MVanafMjeMStartschermMkun
jeMjeMonlangsMgeopendeMboekenMµien.MhebMjeMtoegangMtotMde
KoboMShopMenMnogMveelMmeer.
Ga naar je startscherm door op het Homepictogram 
te
tikken bovenaan het scherm. Tik tijdens het lezen op het
midden van je scherm om het Homepictogram weer te
geven.
Je Startscherm is georganiseerd met tegels zodat alles
eenvoudig te vinden is. Je kunt op een tegel tikken om deze
te gebruiken.
Tegels op het Startscherm zijn:
Documents you may be interested
Documents you may be interested