mvc view pdf : Convert .pdf to text SDK application service wpf windows web page dnn mwe1-part1963

1×1
(Originalsize: 200×200bp)
Figure 11: Image‘example-image-1x1’ (PDF,alsoavailableasJPG,PNGand
EPS).
11
Convert .pdf to text - SDK application service:C# PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
C# PDF to Text (TXT) Converting Library to Convert PDF to Text
www.rasteredge.com
Convert .pdf to text - SDK application service:VB.NET PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
VB.NET Guide and Sample Codes to Convert PDF to Text in .NET Project
www.rasteredge.com
4.2 Page-size images
The following filesare PDFsina specific page size like A4, letter, etc. They
are providedforusecaseswherewholePDFpagesareincluded. Because these
imagesarelarge theyare scaleddowninordertobedisplayedinthismanual.
Lorem ipsum dolorsit amet, consectetuer adipiscing g elit. Ut t purus elit, vestibulum m ut,
placeratac,adipiscingvitae,felis. Curabiturdictumgravidamauris. Namarculibero,nonummy
eget,consectetuerid,vulputatea,magna.Donecvehiculaaugueeuneque.Pellentesquehabitant
morbi tristiquesenectusetnetuset malesuada a famesacturpis s egestas. Maurisutleo. Cras
viverrametusrhoncussem. Nullaetlectusvestibulumurnafringillaultrices.Phaselluseutellus
sitamettortorgravida placerat. Integersapienest,iaculisin, , pretiumquis,viverraac,nunc.
Praesentegetsemvelleoultricesbibendum.Aeneanfaucibus.Morbidolornulla,malesuadaeu,
pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duis
nibhmi,congueeu,accumsaneleifend,sagittisquis,diam.Duisegetorcisitametorcidignissim
rutrum.
Namduiligula, fringilla a a,euismod d sodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorloremnon
justo. Namlacuslibero,pretiumat,lobortisvitae,ultricieset,tellus.Donecaliquet,tortorsed
accumsanbibendum,eratligulaaliquetmagna,vitaeornareodio metusami.Morbiacorciet
nisl hendreritmollis. Suspendisse e utmassa. Crasnecante. Pellentesquea a nulla. Cumsociis
natoquepenatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus. Aliquamtincidunt
urna. Nullaullamcorpervestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nullamalesuada porttitordiam. Donecfeliserat,conguenon, , volutpatat,tincidunttris-
tique,libero. Vivamusviverra a fermentumfelis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellus
adipiscingsemperelit.Proinfermentummassaacquam. Seddiamturpis,molestievitae,plac-
erata,molestienec,leo. Maecenaslacinia. Namipsumligula,eleifendat,accumsannec,suscipit
a,ipsum. Morbiblanditligulafeugiatmagna.Nunceleifendconsequatlorem.Sedlacinianulla
vitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna.Integernonenim.Praesenteuismodnunc
eupurus. Donecbibendumquamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Nam
vulputatemetuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh.Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.
Lorem ipsum dolorsit amet, consectetueradipiscing elit. In n hac habitasse platea dictumst.
Integer tempusconvallisaugue. Etiam m facilisis. Nunc c elementum fermentum wisi. Aenean
placerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelit
purusegetenim.Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitae
risusportavehicula.
Fusce mauris. Vestibulum m luctusnibh atlectus. Sed d bibendum, nulla a a faucibussemper,
leovelitultriciestellus,acvenenatisarcuwisivelnisl.Vestibulumdiam.Aliquampellentesque,
auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuserosegetfelis.Maecenas
egeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor. Nullafacilisi. . Seda a turpiseulacus
commodofacilisis.Morbifringilla,wisiindignissiminterdum,justolectussagittisdui,etvehicula
liberoduicursusdui.Mauristemporligulasedlacus. Duiscursusenimutaugue.Crasacmagna.
Crasnulla. Nulla a egestas. . Curabitura a leo. . Quisqueegestaswisiegetnunc. Namfeugiatlacus
velest. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevelfelis. Utloremlorem,interdumeu,tinciduntsitamet,laoreetvitae,arcu.
Aeneanfaucibuspedeeuante.Praesentenimelit,rutrumat,molestienon,nonummyvel,nisl.
Utlectuseros, malesuada a sitamet,fermentumeu,sodalescursus,magna. Donec c eu purus.
Quisque vehicula, urna sed ultriciesauctor, pede lorem egestasdui,etconvalliselit eratsed
nulla. Donecluctus. Curabituretnunc. Aliquamdolorodio,commodo o pretium,ultriciesnon,
pharetrain,velit.Integerarcuest,nonummyin,fermentumfaucibus,egestasvel,odio.
Figure 12: Image‘example-image-a4’(PDF, scaleddown).
12
SDK application service:Online Convert PDF to Text file. Best free online PDF txt
Download Free Trial. Convert a PDF to Text. Easy converting! We try to make it as easy as possible to convert your PDF files to Text.
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF Text Extract Library: extract text content from PDF
PDF ›› VB.NET PDF: Extract PDF Text. Advanced Visual Studio .NET PDF text extraction control, built in .NET framework 2.0 and compatible with Windows system.
www.rasteredge.com
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit. Utpuruselit,vestibulumut,placeratac,adipiscingvitae,felis. Curabitur
dictum gravidamauris. Nam m arcu u libero, nonummyeget, consectetuerid, vulputate e a, magna. Donec c vehiculaaugue euneque.
Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Maurisutleo. Crasviverrametusrhoncus
sem. Nullaetlectusvestibulum m urnafringillaultrices. Phasellus eutellussit amettortorgravidaplacerat. Integersapienest, iaculis
in,pretiumquis,viverraac, nunc. . Praesent t egetsemvelleoultricesbibendum. . Aenean n faucibus. . Morbidolor r nulla, malesuadaeu,
pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duisnibhmi, congue eu,accumsaneleifend,
sagittisquis, diam. Duisegetorcisitametorci dignissimrutrum.
Nam dui ligula,fringillaa, euismodsodales, sollicitudinvel, wisi. . Morbi i auctorlorem non justo. . Nam m lacuslibero, pretiumat,
lobortisvitae,ultricieset, tellus. Donecaliquet, tortor sedaccumsanbibendum,erat ligulaaliquetmagna, vitaeornare odiometusa
mi. Morbi i acorci etnisl hendreritmollis. . Suspendisse e utmassa. Crasnecante. . Pellentesque e anulla. . Cumsociis s natoque penatibus
etmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculus mus. . Aliquam m tincidunturna. . Nullaullamcorpervestibulum m turpis. Pellentesque
cursusluctusmauris.
Nullamalesuadaporttitordiam. Donecfeliserat,conguenon, volutpatat, tincidunttristique,libero. Vivamusviverrafermentum
felis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellusadipiscingsemperelit.Proinfermentum massaacquam.Seddiamturpis,molestie
vitae,placerata, molestienec,leo. . Maecenas s lacinia. . Nam m ipsumligula, eleifendat, accumsannec,suscipita, ipsum. Morbi blandit
ligulafeugiatmagna. Nunceleifendconsequatlorem. Sedlacinianullavitae enim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernon
enim. Praesenteuismodnunceupurus. Donecbibendumquam intellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputate
metuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisque ullamcorper placeratipsum. . Crasnibh. Morbi i vel justo o vitae e lacus tinciduntultrices. . Lorem m ipsum m dolor sitamet,
consectetuer adipiscingelit. . Inhac c habitasse plateadictumst. . Integertempus s convallis augue. Etiam m facilisis. . Nunc c elementum
fermentumwisi. Aeneanplacerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurusegetenim.
Nuncvitaetortor. Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitae risusportavehicula.
Fuscemauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nullaafaucibussemper,leovelitultriciestellus,acvenenatisarcu
wisivelnisl. Vestibulumdiam. Aliquampellentesque,auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuseroseget
felis. Maecenasegeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor. Nullafacilisi. Sedaturpiseulacuscommodofacilisis. Morbi
fringilla, wisiindignissim interdum, justolectussagittisdui, etvehiculaliberodui cursus dui. . Mauristempor r ligulasedlacus. . Duis
cursusenimutaugue. Crasacmagna. Crasnulla. . Nullaegestas. . Curabituraleo. Quisqueegestaswisi egetnunc. . Nam m feugiatlacus
vel est. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevel felis. Utloremlorem, interdumeu, tinciduntsitamet,laoreetvitae, arcu. Aeneanfaucibuspede euante. Praesent
enimelit,rutrumat,molestienon,nonummyvel,nisl. Utlectuseros, malesuadasitamet,fermentumeu,sodalescursus,magna. Donec
eupurus. Quisquevehicula, urnasedultriciesauctor,pedeloremegestasdui, etconvalliseliteratsednulla. Donec luctus. Curabitur
etnunc. Aliquam m dolorodio,commodopretium,ultriciesnon,pharetrain, velit. . Integerarcuest, , nonummyin, fermentum faucibus,
egestasvel,odio.
Figure13: Image‘example-image-a4-landscape’(PDF,scaleddown).
13
SDK application service:C# PDF Text Extract Library: extract text content from PDF file in
Text: Extract Text from PDF. |. Home ›› XDoc.PDF ›› C# PDF: Extract PDF Text. Enable extracting PDF text to another PDF file, TXT and SVG formats.
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
Convert PDF to HTML. Convert PDF to SVG. Convert PDF to Text. Convert PDF to JPEG. Convert PDF to Png, Gif, Bitmap Images. File &
www.rasteredge.com
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Utpuruselit,vestibulum ut,placeratac,adipiscingvitae, felis.Curabitur
dictum gravida mauris. Nam m arculibero, , nonummyeget, consectetuer r id, , vulputate e a, magna. . Donec c vehicula a augue e eu neque.
Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Maurisutleo. Crasviverrametusrhoncus
sem. Nullaetlectusvestibulumurna a fringilla ultrices. Phaselluseutellussitamettortorgravidaplacerat. Integersapienest, iaculis
in,pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent egetsemvel leo ultricesbibendum. . Aeneanfaucibus. . Morbidolornulla,malesuada eu,
pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duisnibhmi,congue eu,accumsaneleifend,
sagittisquis,diam. Duisegetorcisitametorcidignissimrutrum.
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudinvel, wisi. . Morbi i auctorloremnonjusto. . Nam m lacus libero, pretiumat,
lobortisvitae, ultricieset, tellus. . Donecaliquet,tortorsedaccumsanbibendum, , eratligulaaliquetmagna, vitaeornareodio metusa
mi. Morbi i ac orcietnislhendreritmollis. . Suspendisseutmassa. . Crasnec ante. Pellentesque anulla. . Cumsociisnatoquepenatibus
etmagnisdisparturientmontes, nasceturridiculusmus. Aliquam tincidunturna. Nulla ullamcorpervestibulum turpis. . Pellentesque
cursusluctusmauris.
Nulla malesuada porttitordiam. Donecfeliserat, congue non, volutpatat,tincidunttristique,libero. Vivamusviverrafermentum
felis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellusadipiscing semperelit. Proinfermentummassaacquam. Seddiamturpis, molestie
vitae,placerata, molestienec,leo. Maecenaslacinia. Namipsumligula,eleifendat,accumsannec, suscipita, ipsum. . Morbiblandit
ligula feugiatmagna. Nunceleifendconsequatlorem. Sedlacinianullavitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernon
enim. Praesenteuismodnunceupurus. Donecbibendumquamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputate
metuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisque ullamcorper placerat ipsum. . Crasnibh. Morbi i vel justo vitae lacustincidunt ultrices. . Lorem m ipsum dolorsit amet,
consectetueradipiscing elit. . In n hac habitasse platea a dictumst. . Integer r tempusconvallisaugue. . Etiam m facilisis. Nunc c elementum
fermentumwisi.Aeneanplacerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurusegetenim.
Nuncvitaetortor. Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitaerisusporta vehicula.
Fuscemauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nulla afaucibussemper,leovelitultriciestellus,acvenenatisarcu
wisivelnisl. Vestibulumdiam. Aliquampellentesque,auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuseroseget
felis. Maecenasegeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor. Nullafacilisi.Seda turpiseulacuscommodofacilisis.Morbi
fringilla, wisi indignissim interdum,justo lectussagittisdui, etvehiculaliberodui cursus dui. . Mauristemporligulasedlacus. Duis
cursusenim utaugue. Crasacmagna. Crasnulla. Nulla egestas. Curabitura leo. Quisqueegestaswisiegetnunc. Namfeugiatlacus
vel est. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevel felis. Utlorem lorem,interdumeu,tinciduntsitamet, laoreetvitae, arcu. Aeneanfaucibuspedeeuante. Praesent
enimelit, rutrumat, molestienon,nonummyvel,nisl. Utlectuseros,malesuadasitamet,fermentumeu,sodalescursus,magna. Donec
eupurus. Quisquevehicula, , urnasedultriciesauctor, pedeloremegestasdui,etconvalliseliteratsednulla. Donecluctus. Curabitur
etnunc. Aliquamdolorodio,commodopretium,ultricies non, pharetrain,velit. . Integerarcuest,nonummyin, , fermentumfaucibus,
egestasvel,odio.
Sedcommodoposuerepede. Maurisutest. Utquispurus. Sedacodio. Sedvehiculahendreritsem. Duisnonodio. Morbiutdui.
Sedaccumsanrisusegetodio. Inhachabitasseplateadictumst. Pellentesque nonelit. Fusce sedjusto euurnaportatincidunt.Mauris
felisodio,sollicitudinsed,volutpata, ornareac, erat. Morbi quisdolor. Donecpellentesque, eratac sagittissemper, nunc duilobortis
purus, quiscongue purusmetusultriciestellus. Proinetquam. Classaptenttaciti sociosquadlitoratorquentperconubianostra,per
inceptoshymenaeos. Praesentsapienturpis,fermentumvel,eleifendfaucibus,vehicula eu,lacus.
Pellentesque habitantmorbi tristiquesenectusetnetusetmalesuada famesacturpisegestas. Donecodio elit,dictumin,hendrerit
sitamet,egestassed, leo. . Praesentfeugiatsapien aliquetodio. Integervitaejusto. Aliquam m vestibulumfringilla lorem. . Sedneque
lectus,consectetuerat, consectetuersed,eleifendac, lectus. Nulla facilisi. . Pellentesqueegetlectus. . Proineumetus. Sedporttitor. . In
hachabitasseplatea dictumst. Suspendisseeulectus. Utmimi,laciniasitamet,placeratet,mollisvitae,dui. Sedante tellus,tristique
ut, iaculiseu,malesuadaac, dui. Maurisnibhleo, facilisisnon,adipiscing quis,ultricesa,dui.
Morbi luctus, wisi viverra faucibuspretium, nibh h est placerat odio, , nec commodo wisi enim eget quam. . Quisque e libero justo,
consectetuera,feugiatvitae, porttitoreu, libero. Suspendissesedmaurisvitae elitsollicitudinmalesuada. Maecenasultricieserossit
ametante. Utvenenatisvelit. Maecenassedmiegetduivariuseuismod. Phasellusaliquetvolutpatodio. Vestibulumanteipsumprimis
infaucibusorciluctusetultricesposuerecubiliaCurae; Pellentesquesitametpedeacsemeleifendconsectetuer. . Nullam m elementum,
urna vel imperdietsodales, elitipsumpharetraligula, ac pretiumantejusto anulla. Curabitur r tristiquearcueumetus. . Vestibulum
lectus. Proinmauris. Proineununceuurna hendreritfaucibus. Aliquam auctor, pedeconsequatlaoreetvarius, erostellusscelerisque
quam,pellentesquehendreritipsumdolorsedaugue. Nulla neclacus.
Suspendisse vitaeelit. . Aliquam m arcuneque, ornare in, ullamcorper quis,commodo eu, libero. Fuscesagittiserataterattristique
mollis. Maecenassapienlibero, molestie et, lobortisin,sodaleseget, dui. . Morbi i ultrices rutrumlorem. . Nam m elementum ullamcorper
leo. Morbidui. . Aliquamsagittis. . Nunc placerat. Pellentesquetristiquesodalesest. Maecenasimperdietlacinia velit. Crasnonurna.
Morbierospede,suscipitac,variusvel,egestasnon, eros. Praesentmalesuada, diamidpretiumelementum,erossemdictumtortor,vel
consectetuerodiosemsedwisi.
Sedfeugiat. Cumsociisnatoque e penatibus etmagnisdis parturient montes, nascetur ridiculus mus. . Ut t pellentesqueaugue sed
urna. Vestibulumdiameros, fringillaet,consectetuereu,nonummyid,sapien. Nullam atlectus. Insagittisultricesmauris.Curabitur
malesuadaeratsitametmassa. Fusceblandit. Aliquameratvolutpat. Aliquameuismod. Aeneanvellectus. Nunc imperdietjusto nec
dolor.
Etiam euismod. . Fuscefacilisislacinia a dui. . Suspendissepotenti. . Inmi i erat, cursusid, nonummysed, ullamcorpereget, sapien.
Praesent pretium, magna a ineleifendegestas, pede pede pretiumlorem, quis s consectetuer tortor sapienfacilisismagna. . Maurisquis
magna variusnullascelerisque imperdiet. . Aliquam m nonquam. . Aliquamporttitorquam m a lacus. . Praesentvel l arcuuttortorcursus
volutpat. In vitaepede e quisdiam bibendumplacerat. . Fusceelementum m convallisneque. . Seddolororci, , scelerisque ac,dapibusnec,
ultriciesut, mi.Duisnecduiquisleo sagittiscommodo.
Aliquamlectus. Vivamusleo. Quisqueornaretellusullamcorpernulla. Mauris s porttitorpharetra a tortor. . Sedfringilla a justo sed
mauris. Mauristellus. Sednonleo. Nullamelementum, magna incursussodales, augueestscelerisquesapien, venenatisconguenulla
arcuetpede. Utsuscipitenimvel l sapien. . Donec c congue. . Maecenas s urna a mi, suscipit t in, placerat ut,vestibulum ut, massa. . Fusce
ultricesnullaetnisl.
Figure 14: Image‘example-image-a3’(PDF, scaleddown).
14
SDK application service:C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
C# PDF - Convert PDF to JPEG in C#.NET. C#.NET PDF to JPEG Converting & Conversion Control. Convert PDF to JPEG Using C#.NET. Add necessary references:
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.
Convert PDF to HTML. |. Home ›› XDoc.PDF ›› VB.NET PDF: PDF to HTML. Convert PDF to HTML in VB.NET Demo Code. Add necessary references:
www.rasteredge.com
Lorem ipsum dolorsitamet, consectetueradipiscingelit. . Utpuruselit, , vestibulum ut, placeratac, adipiscingvitae, felis. Curabiturdictum gravidamauris. Namarculibero,nonummy
eget,consectetuerid,vulputatea, magna. Donecvehiculaaugueeu neque. Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuada famesacturpisegestas. Maurisutleo. Cras
viverrametusrhoncussem. Nullaetlectusvestibulumurnafringilla ultrices. Phaselluseu tellussitamettortorgravida placerat. Integersapien est, iaculisin,pretium quis, viverra ac, nunc.
Praesentegetsemvelleoultricesbibendum. Aenean faucibus. Morbidolornulla, malesuadaeu,pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla.Donecvariusorci egetrisus. Duis
nibh mi,congueeu,accumsan eleifend,sagittisquis,diam.Duisegetorci sitametorcidignissim rutrum.
Namdui ligula,fringilla a,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorlorem nonjusto.Nam lacuslibero,pretium at, lobortisvitae,ultricieset, tellus. Donecaliquet,tortorsed
accumsan bibendum, eratligula aliquetmagna, vitae ornare odiometusami. Morbi acorcietnislhendreritmollis. Suspendisseutmassa. Crasnecante. . Pellentesque e anulla. Cum sociis
natoquepenatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus. Aliquamtincidunturna. Nullaullamcorpervestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nulla malesuada porttitordiam. . Donec c feliserat, conguenon, volutpatat, tincidunttristique, libero. Vivamusviverrafermentum felis. Donecnonummypellentesqueante. . Phasellus
adipiscingsemperelit. Proin fermentum massaacquam. Seddiam turpis,molestievitae,placerata,molestienec,leo.Maecenaslacinia. Namipsum ligula,eleifendat, accumsannec,suscipit
a,ipsum. Morbi blanditligulafeugiatmagna. Nunceleifend consequatlorem. Sed lacinianullavitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvel magna. Integernonenim. Praesenteuismod nunc
eupurus.Donecbibendumquam intellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputatemetuseu enim. Vestibulum pellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum. Crasnibh. Morbi vel justovitaelacustinciduntultrices. Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit. In hachabitasseplateadictumst.
Integertempusconvallisaugue.Etiam facilisis. Nuncelementumfermentumwisi. Aeneanplacerat.Utimperdiet,enim sedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam, acpulvinarelitpurus
egetenim. Nuncvitaetortor. Proin tempusnibh sitametnisl.Vivamusquistortorvitaerisusportavehicula.
Fusce mauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nullaafaucibussemper, leovelitultriciestellus, ac venenatisarcuwisi velnisl. Vestibulumdiam. . Aliquampellentesque,
auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuserosegetfelis. Maecenasegeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor.Nullafacilisi. Sedaturpiseulacus
commodo facilisis. Morbifringilla,wisiin dignissim interdum,justolectussagittisdui, etvehiculaliberodui cursusdui. Mauristemporligulased lacus. Duiscursusenimutaugue. Crasac
magna. Crasnulla. Nullaegestas. Curabituraleo.Quisqueegestaswisi egetnunc. Nam feugiatlacusvelest. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevelfelis. Utlorem lorem, interdumeu, tinciduntsitamet,laoreetvitae, arcu. Aenean faucibuspedeeuante. Praesentenimelit,rutrumat,molestienon, nonummy vel, nisl.
Utlectuseros, malesuada sitamet, fermentumeu,sodalescursus,magna. Doneceupurus. Quisquevehicula,urnasedultriciesauctor, pedeloremegestasdui,etconvalliseliteratsednulla.
Donecluctus. Curabituretnunc. Aliquamdolorodio, commodopretium,ultriciesnon,pharetrain, velit. Integerarcuest,nonummyin,fermentum faucibus,egestasvel,odio.
Sedcommodo posuerepede. Maurisutest. Utquispurus. Sed acodio. Sedvehiculahendreritsem. Duisnon odio. Morbiutdui. Sed accumsanrisusegetodio. In hachabitasseplatea
dictumst. Pellentesquenonelit. Fuscesed justoeu urna portatincidunt. Maurisfelisodio,sollicitudinsed, volutpata, ornareac, erat. Morbi quisdolor. Donecpellentesque, eratacsagittis
semper,nuncduilobortispurus,quisconguepurusmetusultriciestellus. Proinetquam. Classaptenttaciti sociosquadlitoratorquentperconubianostra, perinceptoshymenaeos. Praesent
sapien turpis,fermentumvel,eleifendfaucibus,vehiculaeu, lacus.
Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Donecodioelit, dictumin,hendreritsitamet,egestassed,leo.Praesentfeugiatsapienaliquet
odio. Integervitaejusto. Aliquam vestibulumfringilla lorem. Sedneque lectus, consectetuerat,consectetuersed,eleifendac,lectus. Nullafacilisi. Pellentesqueegetlectus. Proineu metus.
Sed porttitor. Inhac habitasseplateadictumst. Suspendisseeu lectus. Utmi mi, laciniasitamet,placeratet,mollisvitae,dui. . Sedantetellus,tristique e ut, iaculiseu,malesuadaac,dui.
Maurisnibh leo, facilisisnon, adipiscing quis, ultricesa,dui.
Morbiluctus, wisiviverrafaucibuspretium, nibh estplaceratodio, neccommodowisi enim egetquam. Quisquelibero justo,consectetuera,feugiatvitae, porttitoreu, libero. Suspendisse
sed maurisvitaeelitsollicitudinmalesuada. Maecenasultricieserossitametante. Utvenenatisvelit. Maecenassedmi egetduivariuseuismod. Phasellusaliquetvolutpatodio. Vestibulum
anteipsum primisinfaucibusorci luctusetultricesposuerecubilia Curae;Pellentesquesitametpedeacsem eleifend consectetuer. Nullam elementum,urnavelimperdietsodales,elitipsum
pharetraligula,acpretiumantejustoanulla.Curabiturtristiquearcueumetus. Vestibulumlectus.Proin mauris. Proineununceu urna hendreritfaucibus. Aliquamauctor,pedeconsequat
laoreetvarius,erostellusscelerisquequam, pellentesquehendreritipsumdolorsed augue. Nullaneclacus.
Suspendissevitaeelit. Aliquam arcu neque, ornarein, ullamcorperquis,commodo eu,libero. Fuscesagittiserataterattristiquemollis. Maecenassapienlibero,molestie et,lobortisin,
sodaleseget, dui. Morbiultricesrutrumlorem. Nam elementum ullamcorperleo. Morbidui. Aliquam sagittis. Nuncplacerat. Pellentesquetristiquesodalesest. Maecenasimperdietlacinia
velit. Crasnon urna. Morbierospede,suscipitac,variusvel,egestasnon,eros.Praesentmalesuada,diam idpretium elementum,erossem dictum tortor, vel consectetuerodiosem sedwisi.
Sedfeugiat. Cumsociisnatoque penatibusetmagnisdisparturientmontes, nasceturridiculusmus. Utpellentesque auguesedurna. Vestibulum diameros, fringillaet, consectetuereu,
nonummyid,sapien.Nullam atlectus. Insagittisultricesmauris. Curabiturmalesuadaeratsitametmassa.Fusceblandit.Aliquam eratvolutpat. Aliquam euismod. Aenean vellectus. Nunc
imperdietjustonecdolor.
Etiam euismod. . Fusce e facilisislacinia dui. Suspendisse potenti. Inmi erat,cursusid, nonummysed, ullamcorpereget, sapien. . Praesentpretium, , magnain eleifendegestas, pedepede
pretium lorem,quisconsectetuertortorsapien facilisismagna. Maurisquismagna variusnullascelerisqueimperdiet. Aliquamnonquam.Aliquam porttitorquamalacus. Praesentvel arcuut
tortorcursusvolutpat. In vitaepedequisdiam bibendum placerat. Fusceelementum convallisneque.Sed dolororci,scelerisqueac,dapibusnec,ultriciesut,mi.Duisnecdui quisleo sagittis
commodo.
Aliquam lectus. Vivamusleo. Quisqueornaretellusullamcorpernulla. . Maurisporttitorpharetratortor. Sed d fringillajustosed mauris. Mauristellus. . Sednon n leo. . Nullamelementum,
magna incursussodales,augueestscelerisquesapien,venenatisconguenullaarcu etpede. Utsuscipitenim vel sapien. Doneccongue. Maecenasurnami,suscipitin, placeratut,vestibulum
ut,massa. Fusceultricesnullaetnisl.
Figure15: Image‘example-image-a3-landscape’(PDF,scaleddown).
15
SDK application service:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
easy for C# developers to convert and transform style that are included in target PDF document file original formatting and interrelation of text and graphical
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.
VB.NET PDF - Convert PDF to MS Office Word in VB.NET. VB.NET Tutorial for How to Convert PDF to Word (.docx) Document in VB.NET. Best
www.rasteredge.com
Namduiligula,fringillaa,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi.
Morbiauctorloremnonjusto. Namlacuslibero,pretiumat,lobor-
tis vitae, ultricies et, tellus. Donecaliquet, tortor sed accumsan
bibendum,eratligulaaliquetmagna,vitaeornareodiometusami.
Morbiacorcietnislhendreritmollis. Suspendisseutmassa. Cras
nec ante. Pellentesquea a nulla. Cumsociisnatoquepenatibus s et
magnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus.Aliquamtin-
cidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque
cursusluctusmauris.
Nullamalesuada porttitor diam. Donecfeliserat, conguenon,
volutpatat,tincidunttristique,libero.Vivamusviverrafermentum
felis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellusadipiscingsem-
perelit. Proinfermentummassaacquam.Seddiamturpis,molestie
vitae,placerata, molestienec,leo. Maecenaslacinia. Namipsum
ligula,eleifendat,accumsannec,suscipita,ipsum. Morbiblandit
ligula feugiat magna. Nunceleifendconsequat t lorem. Sedlacinia
nulla vitaeenim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Inte-
gernonenim. Praesenteuismodnunceupurus. Donecbibendum
quamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Nam
vulputatemetuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh. Morbiveljusto
vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit t amet, con-
sectetueradipiscingelit. Inhachabitasseplateadictumst. Integer
tempus convallisaugue. Etiamfacilisis. Nuncelementumfermen-
tumwisi. Aeneanplacerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollic-
itudin,felis odio placerat quam, acpulvinar elit puruseget enim.
Nuncvitaetortor. Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquis
tortorvitaerisusportavehicula.
Figure 16: Image‘example-image-a5’(PDF, scaleddown).
16
Nam duiligula,fringillaa, euismodsodales,sollicitudin vel,wisi. . Morbiauctorloremnon
justo.Namlacuslibero,pretiumat,lobortisvitae,ultricieset,tellus. Donecaliquet,tortorsed
accumsanbibendum,eratligulaaliquetmagna,vitaeornareodiometusami.Morbiacorciet
nislhendreritmollis. Suspendisse e utmassa. . Crasnec c ante. . Pellentesqueanulla. Cum m sociis
natoquepenatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus. Aliquamtincidunt
urna. Nullaullamcorpervestibulumturpis.Pellentesquecursusluctusmauris.
Nullamalesuadaporttitordiam. Donecfeliserat,conguenon, , volutpatat,tincidunttris-
tique,libero. Vivamusviverrafermentumfelis. Donec c nonummypellentesqueante. Phasellus
adipiscingsemperelit. Proinfermentummassaacquam.Seddiamturpis,molestievitae,plac-
erata,molestienec,leo.Maecenaslacinia.Namipsumligula,eleifendat,accumsannec,suscipit
a,ipsum.Morbiblanditligulafeugiatmagna.Nunceleifendconsequatlorem.Sedlacinianulla
vitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernonenim. Praesenteuismodnunc
eupurus. Donecbibendumquamintellus. . Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. . Nam
vulputatemetuseuenim.Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh. Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.
Lorem ipsum dolorsitamet, consectetuer adipiscing g elit. In n hac habitasse plateadictumst.
Integertempusconvallis augue. Etiam m facilisis. Nunc c elementum fermentum wisi. Aenean
placerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelit
purusegetenim.Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitae
risusportavehicula.
Figure17: Image‘example-image-a5-landscape’(PDF,scaleddown).
17
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Utpuruselit,vestibulumut,placerat
ac, adipiscing g vitae, , felis. Curabiturdictumgravida a mauris. Namarcu u libero, nonummyeget,
consectetuerid,vulputatea,magna.Donecvehiculaaugueeuneque.Pellentesquehabitantmorbi
tristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Maurisutleo.Crasviverrametus
rhoncussem.Nullaetlectusvestibulumurnafringillaultrices.Phaselluseutellussitamettortor
gravida placerat. . Integersapienest,iaculisin,pretiumquis,viverra a ac,nunc. . Praesentegetsem
velleo ultricesbibendum. . Aeneanfaucibus. Morbidolornulla,malesuada a eu,pulvinarat,mollis
ac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duisnibhmi,congueeu,
accumsaneleifend,sagittisquis,diam.Duisegetorcisitametorcidignissimrutrum.
Namduiligula,fringillaa,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorloremnonjusto.
Namlacuslibero,pretiumat,lobortisvitae,ultricieset,tellus.Donecaliquet,tortorsedaccumsan
bibendum,eratligula aliquetmagna,vitaeornareodiometusami. . Morbiacorcietnislhendrerit
mollis.Suspendisseutmassa.Crasnecante.Pellentesqueanulla.Cumsociisnatoquepenatibuset
magnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus.Aliquamtincidunturna. Nullaullamcorper
vestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nulla malesuadaporttitordiam. . Donecfeliserat,conguenon,volutpatat,tincidunttristique,
libero.Vivamusviverrafermentumfelis. Donecnonummypellentesqueante.Phasellusadipiscing
semperelit.Proinfermentummassaacquam.Seddiamturpis,molestievitae,placerata,molestie
nec,leo.Maecenaslacinia.Namipsumligula,eleifendat,accumsannec,suscipita,ipsum. Morbi
blanditligula feugiatmagna. Nunceleifendconsequatlorem. Sedlacinianullavitaeenim. Pel-
lentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernonenim. Praesenteuismodnunceupurus. Donec
bibendumquamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputatemetuseu
enim.Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh. Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Inhachabitasseplateadictumst.Integer
tempusconvallisaugue. Etiamfacilisis. Nuncelementum m fermentumwisi. Aeneanplacerat. Ut
imperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurusegetenim.
Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl.Vivamusquistortorvitaerisusportavehicula.
Fuscemauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nulla a a faucibussemper, , leo
velitultriciestellus,acvenenatisarcuwisivelnisl.Vestibulumdiam. Aliquampellentesque,augue
quissagittisposuere,turpislacuscongue quam,inhendreritrisuserosegetfelis. Maecenaseget
eratinsapienmattisporttitor.Vestibulumporttitor.Nullafacilisi. Sedaturpiseulacuscommodo
facilisis.Morbifringilla,wisiindignissiminterdum,justolectussagittisdui,etvehiculaliberodui
cursusdui. Mauristemporligula a sedlacus. Duiscursusenimutaugue. Crasac c magna. Cras
nulla. Nullaegestas. Curabitura a leo. . Quisqueegestaswisiegetnunc. Namfeugiatlacusvelest.
Curabiturconsectetuer.
Figure 18: Image‘example-image-letter’(PDF, scaleddown).
18
Loremipsumdolorsit amet,consectetuer adipiscingelit. . Ut t purus elit,vestibulumut,placeratac,adipiscingvitae,felis.
Curabiturdictumgravidamauris.Namarculibero,nonummyeget,consectetuerid,vulputatea,magna.Donecvehiculaaugue
euneque. Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectus s et netusetmalesuadafamesacturpis egestas. . Maurisutleo. Cras
viverrametusrhoncussem.Nullaetlectusvestibulumurnafringillaultrices.Phaselluseutellussitamettortorgravidaplacerat.
Integer sapienest,iaculisin,pretiumquis,viverraac,nunc. . Praesent t eget sem velleoultrices bibendum. . Aeneanfaucibus.
Morbidolornulla,malesuadaeu,pulvinarat,mollisac,nulla.Curabiturauctorsempernulla.Donecvariusorciegetrisus.Duis
nibhmi,congueeu,accumsaneleifend,sagittisquis,diam. Duisegetorcisitametorcidignissimrutrum.
Namduiligula,fringillaa,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorloremnonjusto. Namlacuslibero,pretium
at,lobortis vitae,ultricies et,tellus. . Donecaliquet,tortorsed d accumsan bibendum,eratligulaaliquet magna,vitaeornare
odiometus ami. . Morbiacorciet t nislhendreritmollis. . Suspendisseut t massa. . Cras s necante. . Pellentesqueanulla. . Cum
sociis natoquepenatibusetmagnisdisparturient montes,nasceturridiculus mus.Aliquamtincidunturna. . Nullaullamcorper
vestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nullamalesuada porttitor diam. . Donecfelis s erat,conguenon,volutpat at,tincidunttristique, , libero. . Vivamus s viverra
fermentumfelis. Donecnonummy y pellentesqueante. . Phasellus s adipiscingsemper elit. . Proin n fermentum massa acquam.
Seddiamturpis,molestievitae,placerata,molestienec,leo.Maecenas lacinia. . Namipsumligula,eleifendat,accumsan n nec,
suscipita,ipsum.Morbiblanditligulafeugiatmagna.Nunceleifendconsequatlorem.Sedlacinianullavitaeenim.Pellentesque
tinciduntpurusvelmagna.Integernonenim.Praesenteuismodnunceupurus.Donecbibendumquamintellus.Nullamcursus
pulvinarlectus. Donecetmi.Namvulputatemetuseuenim.Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Cras nibh.Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.Loremipsumdolor sit amet,
consectetueradipiscingelit.Inhachabitasseplateadictumst. Integertempusconvallisaugue.Etiamfacilisis.Nuncelementum
fermentumwisi. Aeneanplacerat. Ut t imperdiet,enimsed gravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurus
egetenim. Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl.Vivamusquistortor r vitaerisusportavehicula.
Fuscemauris.Vestibulumluctusnibhatlectus.Sedbibendum,nullaafaucibussemper,leovelitultriciestellus,acvenenatis
arcuwisivelnisl. Vestibulumdiam.Aliquampellentesque,auguequissagittisposuere,turpis s lacusconguequam,in hendrerit
risus erosegetfelis. . Maecenaseget t erat in sapienmattis porttitor.Vestibulumporttitor. . Nullafacilisi. Sedaturpiseulacus
commodofacilisis.Morbifringilla,wisiindignissiminterdum,justolectussagittis dui,etvehiculaliberoduicursusdui.Mauris
temporligulasedlacus.Duiscursusenimutaugue.Crasacmagna.Crasnulla.Nullaegestas.Curabituraleo.Quisqueegestas
wisiegetnunc.Namfeugiatlacusvelest. Curabiturconsectetuer.
Figure19: Image‘example-image-letter-landscape’(PDF,scaleddown).
19
4.3 Test images
Thefollowingimagesareintendedfordemonstrationsofsomeimagemanipulation
features. Their gridnature willmakecroppingeffectsveryvisible. Theseimages
areprovidedwithsizesbothinTeXpoints(1pt=1/72.27in)andPostScript/PDF
points(1pt=1/72in). The ptversionwillproduce more exactresultsif inserted
insourceform inaLAT
E
Xdocument,while thebpversionresultsinniceinteger
PDF sizes. The difference is not meaningful for normal MWEs but can be
significantif these filesareusedtodemonstratescalingfeatures.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,1
1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
0,2
1,2
2,2
3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
9,2
0,3
1,3
2,3
3,3
4,3
5,3
6,3
7,3
8,3
9,3
0,4
1,4
2,4
3,4
4,4
5,4
6,4
7,4
8,4
9,4
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
0,7
1,7
2,7
3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7
0,8
1,8
2,8
3,8
4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
0,9
1,9
2,9
3,9
4,9
5,9
6,9
7,9
8,9
9,9
Figure20: Image‘example-grid-100x100bp’(PDF,alsoavailableasJPG,PNG,
EPS).
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,1
1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
0,2
1,2
2,2
3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
9,2
0,3
1,3
2,3
3,3
4,3
5,3
6,3
7,3
8,3
9,3
0,4
1,4
2,4
3,4
4,4
5,4
6,4
7,4
8,4
9,4
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
0,7
1,7
2,7
3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7
0,8
1,8
2,8
3,8
4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
0,9
1,9
2,9
3,9
4,9
5,9
6,9
7,9
8,9
9,9
Figure21: Image‘example-grid-100x100pt’(PDF,alsoavailableasJPG,PNG,
EPS).
20
Documents you may be interested
Documents you may be interested