asp.net mvc pdf viewer free : Convert multiple pdf to jpg online application software tool html windows winforms online hh0-part699

Online Hjælp 
Introduktion til online manualer 
samt 
online hjælp i .Net-applikationer 
Jørgen Sørensen 
jososoft software development 
© 1998-2005 Jørgen Sørensen 
Pdf to jpeg - Convert PDF to JPEG images in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
How to convert PDF to JPEG using C#.NET PDF to JPEG conversion / converter library control SDK
convert pdf into jpg online; to jpeg
Pdf to jpeg - VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
Online Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB.NET Image Application
best program to convert pdf to jpg; convert pdf to jpg for online
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 2 
Indholdsfortegnelse 
Online hjælp 
Grundlaget for online hjælp  
HtmlHelp Workshop  
Projekt  
Brugerfladen  
Indholdsfortegnelse  
Stikordsregister  
Færdiggørelse  
Nyttige faciliteter 
Working with HelpProvider 
Working with Tooltips 
Creating What's This Help 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
18 
Online Convert Jpeg to PDF file. Best free online export Jpg image
Online JPEG to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a JPG to PDF. You can drag and drop your JPG file in the box, and then start
convert multiple pdf to jpg; convert pdf to jpg 100 dpi
Online Convert PDF to Jpeg images. Best free online PDF JPEG
Online PDF to JPEG Converter. Download Free Trial. Convert a PDF File to JPG. Drag and drop your PDF in the box above and we'll convert the files for you.
c# convert pdf to jpg; advanced pdf to jpg converter
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 3 
Online hjælp  
Opbygning af online hjælp til applikationer og online manualer er helt identisk. 
Der bygges på et antal html-filer med billeder, CSS, JavaScript m.m. 
I begge tilfælde bliver alt dette kompileret sammen til én HtmlHelp-fil, som kan: 
• afvikles selvstændigt (f.eks. en kogebog) 
• kaldes fra en applikation (f.eks. hjælp til et tekstbehandlingsprogram) 
Hvis online-hjælpen skal kaldes fra en applikation, kan det f.eks. være den nedenfor viste. 
I menuen Filer er indsat: Ny, Åbn, Gem, Gem som, Afslut 
I menuen Hjælp er indsat: Indhold, Index, Søg 
Endvidere er der en statusbar, en checkbox og en knap.   
I de sidste 3 afsnit i dette hæfte ("Working with HelpProvider", "Working with Tooltips" og 
"Creating What's This Help") vises, hvordan hjælpen integreres med en applikation. 
Grundlaget for online hjælp 
Til alle projekter skal vi bruge en række html-filer.  
Det kan f.eks. være html-filer, der: 
• er opskrifter til en kogebog 
eller 
• beskriver hvordan en applikation benyttes (som eksemplet herunder) 
file.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer indeholder følgende: 
<li><a href=new.htm>Ny</a> 
<li><a href=open.htm>Åbn</a> 
<li><a href=save.htm>Gem</a> 
<li><a href=saveas.htm>Gem som</a> 
<li><a href=exit.htm>Afslut</a> 
</body> 
</html> 
new.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Ny</title> 
C# Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images to
This example shows how to build a PDF document with three image files (BMP, JPEG and PNG). // Load 3 image files (BMP, JPEG and PNG).
convert multi page pdf to jpg; conversion of pdf to jpg
C# HTML5 Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit Raster
from stream or byte array, print images to tiff or pdf, annotate images C#.NET RasterEdge HTML5 Viewer supports various images formats, including JPEG, GIF, BMP
change file from pdf to jpg; change pdf to jpg
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 4 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Ny vil åbne et nyt tomt dokument. 
</body> 
</html> 
open.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Åbn</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Åbn vil åbne Fildialogvinduet. Her kan en eksisterende fil vælges og åbnes. 
</body> 
</html> 
save.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Gem</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Gem vil gemme den aktive fil. 
<br>Hvis den aktive fil er en ny fil og ikke før har været gemt vil Fildialogvinduet blive åbnet 
og et filnavn skal indtastes. 
</body> 
</html> 
saveas.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Gem som</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Gem som vil åbne Fildialogvinduet og et filnavn skal indtastes. 
</body> 
</html> 
exit.htm 
<html> 
<head> 
<title>Menuen Filer | Afslut</title> 
</head> 
<body> 
Menuen Filer | Afslut vil afslutte programmet. 
</body> 
</html> 
Brug aldrig æ, ø eller å i filnavne. 
C# PDF Convert: How to Convert Jpeg, Png, Bmp, & Gif Raster Images
Jpeg, Png, Bmp, Gif Image to PDF. Jpeg to PDF Conversion in C#. In the following C# programming demo, we will firstly take Jpeg to PDF conversion as an example.
batch convert pdf to jpg online; convert online pdf to jpg
C# PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images in C#
Our XDoc.PDF allows C# developers to perform high performance conversions from PDF document to multiple image forms. Besides raster image Jpeg, images forms
convert pdf file into jpg; convert .pdf to .jpg
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 5 
HtmlHelp Workshop 
Til at fremstille online hjælpen skal vi bruge programmet HtmlHelp Workshop fra Microsoft.  
Hvis HtmlHelp Workshop ikke er installeret kan den downloades fra (på én linie): 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/htmlhelp/html/vsconhh1start.asp
Navnet på installationsfilen er "htmlhelp.exe". Kør installationen og der oprettes genvej til 
selve workshoppen (filen hhw.exe) i Programmer | HtmlHelp Workshop.  
Åbn HtmlHelp Workshop 
Projekt 
Vælg File | New 
Vælg Project 
Her tilbydes det at 
konvertere gamle Windows 
3/95 hjælpesystemer.  
Dette skærmbillede 
springes over ved at klikke 
på Næste. 
VB.NET PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images
Sometimes, to convert PDF document into BMP, GIF, JPEG and PNG raster images in Visual Basic .NET applications, you may need a third party tool and have some
change from pdf to jpg on; convert pdf pages to jpg online
VB.NET Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images
This VB. NET example shows how to build a PDF document with three image files (BMP, JPEG and PNG). ' Load 3 image files (BMP, JPEG and PNG).
change pdf to jpg image; convert multiple pdf to jpg online
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 6 
Vælg på Browse hvilken 
mappe projektet skal 
gemmes i.  
Giv projektet et navn.  
Her vælges "mitprogram" 
Klik Næste 
Kryds af ved HTML Files 
(.htm) 
Klik Næste 
Klik Add og udvælg de 
html filer, der skal med i 
projektet. 
Grafikfiler, der er brugt 
som illustrationer i html-
filer skal ikke tilføjes, det 
klarer systemet selv.  
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 7 
Klik Næste. 
Klik Udfør i næste 
dialogboks. 
Herefter åbnes Project-
fanen i HtmlHelp 
Workshop. 
Gem projektet med File | 
Save Project. 
Programmet har nu tre 
faner under toolbar'en og 
en række ikoner i venstre 
side: 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 8 
Indlæggelse af flere html-
filer på et senere 
tidspunkt: 
• klik på ikonet 
Add/Remove topic files  
• klik på knappen Add 
Indlæggelse af andre 
filtyper i projektet, f.eks. 
CSS-filer eller javascript-
filer: 
• klik på ikonet 
Add/Remove topic files  
• klik på knappen Add 
• skriv *.* i feltet 
Filnavn 
• klik på knappen Åbn 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 9 
Brugerfladen 
Herefter skal brugerfladens udseende defineres. Klik Add/Modify window definitions.  
Navngiv vinduet i boksen, der kommer frem, f.eks. hovedvindue, og tryk OK 
• På fanen General skrives teksten i vinduets titellinie øverst, f.eks. MitProgram 
• På fanen Buttons vælges de knapper, der skal være øverst i vinduet. Der er ni 
standardknapper samt to knapper Jump 1 og Jump 2, der kan linkes til specielle emner. 
Skriv knap-tekst i de to underste bokse. Der kan også linkes til en internetadresse, f.eks. 
http://www.firma.com/enSide.htm 
• På fanen Navigation Pane vælges, om der skal være et navigationspanel i venstre side. 
Hvis ja, kan der nederst vælges en Søg-fane (fritekstsøgning), om søgningen skal være 
Advanced og en Foretrukne-fane (bogmærker). Afkryds Auto sync, hvis markering i 
Indholdsfortegnelsen af åbne emner ønskes. 
• På fanerne Styles og Extended Styles kan vinduets udseende yderligere tilrettes.  
• Fanen Files anvendes senere 
Vælg OK. 
Afhængig af de valgte faciliteter, kan der komme et eller flere af de følgende billeder. 
Klik Næste 
HtmlHelp 
Jørgen Sørensen 
js@jososoft.dk 
Side 10 
Afkryds Compile full-text information og klik Næste 
Tilføj Knaptekster og http-adresser til eventuelle Jump knapper i det næste vindue. 
Indholdsfortegnelse 
Klik på fanen Contents.  
Vælg "Create a new contents file".  
Tryk OK.  
Navngiv indholdsfortegnelsen f.eks. mitprogram.hhc og gem den i projektbiblioteket (der 
hvor projektfilen er). 
Documents you may be interested
Documents you may be interested