• Het boek dat je momenteel aan het lezen bent.
• Boeken die je onlangs hebt geopend of gekocht.
• Aanbevolen boeken waarvan wij denken dat je ze
zult waarderen.
• De Synchroniseren tegel 
om nieuw gekochte
boeken aan je bibliotheek toe te voegen en jouw
eReader te updaten.
Boven de tegels zie je de Zoekbalk. Met de Zoekbalk kun je
boeken in je Bibliotheek zoeken of een bepaald boek in de
Kobo Shop vinden.
Aan de onderkant van je Startscherm heb je toegang tot je
bibliotheek, de Kobo Shop en Extra's; zoals een
woordenboek en je persoonlijke leesstatistieken.
Je Bibliotheek verkennen
Met je bibliotheek kun je boeken op je eReader lezen en
beheren.
Voor toegang tot je gekochte boeken, gratis previews, en
collecties in je bibliotheek:
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op Bibliotheek.
Pdf merger - Merge, append PDF files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PDF Document
break pdf into multiple files; c# merge pdf files into one
Pdf merger - VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Guide and Sample Codes to Merge PDF Documents in .NET Project
break pdf file into multiple files; pdf merge comments
3. Selecteer een van je bibliotheek gebieden:
• Boeken: alle Kobo-boeken, PDF's en andere
documenten in je bibliotheek.
• Previews: fragmenten van boeken die je aan je
eReader hebt toegevoegd als previews.
• Mijn verzamelingen: boeken die je hebt
gegroepeerd op boekenplanken. Je kunt
bijvoorbeeld een verzameling kookboeken
maken en alleen culinaire boeken in je
verzameling opnemen.
• Artikelen van Pocket: online artikelen of
webpagina's die je hebt toegevoegd met behulp
van de gratis Pocket-app op je computer, tablet
of ander apparaat.
Boeken zoeken
Gebruik de zoekbalk aan de bovenkant van je Startscherm
om een boek dat al in je bibliotheek staat of een nieuw boek
in de Kobo Shop te zoeken.
Zoeken op titel, naam van de auteur of een trefwoord.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de zoekbalk bovenaan het scherm.
3. Kies waar je wilt zoeken:
C# PDF: C#.NET PDF Document Merging & Splitting Control SDK
In order to help you have a quicker and better understanding of this C#.NET PDF merger & splitter control SDK, we will illustrate the PDF document merging and
add two pdf files together; attach pdf to mail merge in word
C# Word: .NET Merger & Splitter Control to Merge & Split MS Word
to form a larger Word file or how to divide source MS Word file into several smaller documents, RasterEdge designs this C#.NET MS Word merger & splitter
acrobat split pdf into multiple files; combine pdf online
• Kies Shop om te zoeken in de Kobo Shop (je
moet verbonden zijn met Wi-Fi).
• Kies Bibliotheek om te zoeken in de bibliotheek
van je eReader.
4. Met het toetsenbord voer je een boektitel, naam van
de auteur of trefwoord in.
De zoekresultaten worden weergegeven terwijl je
typt.
5. Tik op een suggestie om naar dat resultaat te gaan,
of tik op Ga naar om de volledige lijst van resultaten
te zien.
VB.NET TIFF: .NET TIFF Merger SDK to Combine TIFF Files
A 2: Yes, this VB.NET TIFF merger SDK allows developers to achieve We are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image to
pdf combine two pages into one; combine pdf files
VB.NET Word: Merge Multiple Word Files & Split Word Document
Word processing and editing controls, this VB.NET Word merger and splitter are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
pdf mail merge; best pdf merger
Kobo Cloud gebruiken
In dit onderdeel:
• Over de Kobo Cloud
• Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo
eReader
• Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je
Kobo eReader
• Boeken verwijderen van je Kobo eReader
• Alle boeken op je Kobo eReader in een keer
verwijderen
Over de Kobo Cloud
Alle boeken die je bij Kobo koopt worden opgeslagen in de
Kobo Cloud, een online opslagruimte met onbeperkte
ruimte. Je kunt kiezen welke boeken je wilt downloaden
vanuit de Kobo Cloud naar je apparaat. Wanneer je klaar
bent met een boek kun je het van je apparaat verwijderen
om de opslagruimte te vergroten. Je kunt altijd een boek
opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud wanneer je
toegang hebt tot Wi-Fi.
C# PowerPoint: C# Codes to Combine & Split PowerPoint Documents
of RasterEdge .NET Imaging SDK is some like PowerPoint file merger in its are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
c# pdf merge; acrobat reader merge pdf files
C# PDF: C# Code to Process PDF Document Page Using C#.NET PDF
C# PDF Page Processing: Merge PDF Files - C#.NET PDF document merger APIs for combining two different PDF documents into one large PDF file.
acrobat combine pdf files; pdf split and merge
Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je
Kobo eReader
Als je boeken zijn opgeslagen in de Kobo Cloud, moet je ze
naar je eReader downloaden voordat je ze kunt lezen. Zorg
dat je eReader is verbonden met een Wi-Fi-netwerk om
boeken vanuit de Kobo Cloud te downloaden.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op Bibliotheek.
3. Tik op Boeken.
Alle boeken die nog niet zijn gedownload op je
eReader, zijn voorzien van het woord Downloaden
naast de boektitel of een Download-
pictogram 
op de omslag van het boek.
4. Tik op de omslag van het boek om het te
downloaden.
Het boek begint met downloaden.
5. Tik op de omslag of titel van het boek om het te
openen.
Als je een aantal boeken selecteert worden je boeken in een
wachtrij geplaatst en een voor een gedownload naar je
eReader. In Lijstweergave verschijnt het woord Wachten
naast de boeken die in de downloadwachtrij staan. In
Omslagweergave zie je voortgangsbalken op de omslagen
VB.NET TIFF: Merge and Split TIFF Documents with RasterEdge .NET
Besides TIFF document merger and splitter, RasterEdge still provides other market-leading to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
merge pdf files; c# merge pdf files
VB.NET PowerPoint: Merge and Split PowerPoint Document(s) with PPT
here is what you are looking for - RasterEdge VB.NET PPT Document Merger and Splitter Note: If you want to see more PDF processing functions in VB.NET, please
add pdf pages together; reader combine pdf
van boeken die momenteel gedownload worden. Nadat een
boek is gedownload naar je apparaat hoef je geen Wi-Fi-
verbinding te hebben om het te lezen.
Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar
je Kobo eReader
Volg deze stappen om je gehele Kobo-bibliotheek naar je
eReader te downloaden.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op Bibliotheek.
3. Tik op Boeken.
4. Tik op het menupictogram 
op de grijze balk
onder Boeken.
5. Tik op Alles downloaden.
Je boeken zullen in een wachtrij worden geplaatst en
een voor een gedownload naar je eReader. In
Lijstweergave verschijnt het woord Wachten naast de
boeken die in de downloadwachtrij staan. In
Omslagweergave zie je voortgangsbalken op de
omslagen van boeken die momenteel gedownload
worden.
Boeken verwijderen van je Kobo eReader
Wanneer je een boek van je eReader hebt verwijderd, kun je
het altijd opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud wanneer
je een Wi-Fi-verbinding hebt.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op Bibliotheek.
3. Tik op Boeken.
4. Tik en houd het voorblad of de titel van het boek
ingedrukt.
Er verschijnt een menu.
5. Tik op Verwijderen.
Er verschijnt een dialoogvenster.
6. Kies waar je het boek uit wilt verwijderen:
• eReader: Download het artikel later opnieuw uit
de Kobo Cloud. Deze optie wordt automatisch
geselecteerd.
• Kobo-account: Verwijder het boek van je Kobo-
account en van al je apparaten.
7. Tik op Verwijderen.
Alle boeken op je Kobo eReader in een keer
verwijderen
Je kunt al je gedownloade boeken van je eReader
verwijderen om opslagruimte vrij te maken. Wanneer je
boeken van je eReader verwijdert, worden je boeken in de
Kobo Cloud opgeslagen en kun je ze later opnieuw
downloaden.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op Bibliotheek.
3. Tik op Boeken.
4. Tik op het menupictogram 
op de grijze balk
onder Boeken.
5. Tik op Bibliotheekinstellingen.
6. Tik naast Gedownloade Kobo boeken op Alles
verwijderen.
7. Tik op Verwijderen.
Al je Kobo boeken worden verwijderd van je
eReader.
Lezen op je Kobo eReader
In dit onderdeel:
• Door het boek navigeren
• Opties voor tekst en lettertypen wijzigen op je Kobo
eReader
• Een boek sluiten
• Bladwijzers instellen
• Een pagina met een bladwijzer vinden
• Tekst op je Kobo eReader markeren
• Markeringen bekijken op je Kobo eReader
• Markeringen verwijderen op je Kobo eReader
• Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader
• Je notities bekijken tijdens het lezen op je Kobo
eReader
• Notities verwijderen in je boeken op je Kobo
eReader
• Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken
• Woordenboeken toevoegen of verwijderen
• Een woord vertalen
Door het boek navigeren
Je kunt met een paar tikken snel naar een hoofdstuk of
pagina in je boek gaan.
Tik op het voorblad of de titel van je boek op je Startscherm
of bibliotheek om het te openen.
Tik of veeg op de zijkanten van de pagina in je boek om
pagina's om te slaan.
Als je meer dan een of twee pagina's vooruit wilt bladeren:
1. Tik op het midden van de pagina om het Leesmenu
te openen.
2. Tik op het Navigatiepictogram 
.
• Om door bladzijden van het boek te bladeren,
raak je de cirkel in de navigatiebalk aan en schuif
je deze naar rechts om vooruit te bladeren of
naar links om terug te bladeren.
• Om naar de volgende bladzijde te gaan, tik je op
het pictogram Vooruit 
.
• Om naar de vorige bladzijde te gaan, tik je op het
pictogram Terug 
.
Documents you may be interested
Documents you may be interested