asp.net mvc create pdf from view : Change font size in pdf text box application SDK tool html winforms .net online Loonstroken%20afdrukken0-part1140

Download: 
 
ftp://ftp.dbs.nl/download/DBS%20Talent%20&%20Salaris/Software/ 
Kies de versie PDFCreator-1_2_3_setup.zip 
 
 
Uitvoer naar PDF
Binnen DBS Talent & Salaris is het mogelijk de uitvoer naar .PDF bestanden te sturen. Hierbij 
worden de volgende situaties onderscheiden:
Voor programma’s welke via de automatische verwerking uitgevoerd kunnen worden, zal 
per regel uit de runbesturing danwel per bedrijf een bestand aangemaakt worden. Dit 
zijn voor wat betreft de programma’s met uitvoer op papier:
o
Salarisafrekening
o
Overzicht betalingen
o
Betalingen op diskette
o
Standenregister voorlopig
o
Afdrukken journaalpost
o
Exporteren journaalpost
o
Jaarstaat
Voor de overige programma’s geldt dat een bestand per keer starten aangemaakt wordt, 
dus bijvoorbeeld de verzamelloonstaat voor 5 bedrijven komen in 1 .PDF bestand,
Het afdrukken van een .PDF geschiedt door het selecteren van een PDF-printer. De door ons 
geteste printer is te vinden op onze support site (http://supportcenter.dbs.nl)
[1]
. Via ‘Talent & 
Salaris’ / ‘Software’ kunt u PDFCreator-1_2_3_setup.zip downloaden, waarna u het kunt 
uitpakken. 
De installatie en inrichting van de PDF-printer gaat als volgt:
Windows Vista: Klik met de rechter muistoets op PDFCreator-1_2_3_setup.exe en kies 
‘Run as administrator’.
Selecteer de installatie-taal, bijvoorbeeld Nederlands:
Change font size in pdf text box - Compress reduce PDF size in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
C# Code & .NET API to Compress & Decompress PDF Document
best way to compress pdf; pdf file size limit
Change font size in pdf text box - VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Compression and Decompression Control SDK
pdf page size; change font size in pdf form
C# PDF Text Box Edit Library: add, delete, update PDF text box in
Support to change font color in PDF text box. Ability to change text size in PDF text box. Adding text box is another way to add text to PDF page.
change font size in pdf comment box; pdf file size
C# PDF Sticky Note Library: add, delete, update PDF note in C#.net
Allow users to add comments online in ASPX webpage. Able to change font size in PDF comment box. Able to save and print sticky notes in PDF file.
change font size pdf text box; pdf compression
Kies voor ‘Ik accepter de licentieovereenkomst’ en druk op Volgende.
Kies voor ‘Standaard installatie’. Druk op Volgende.
C# PDF Field Edit Library: insert, delete, update pdf form field
Support to change font size in PDF form. RasterEdge.Imaging.Font.dll. pdf"; String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" Output.pdf"; List<BaseFormField
change page size pdf acrobat; adjust pdf size
C# PDF Annotate Library: Draw, edit PDF annotation, markups in C#.
Support to add text, text box, text field and crop marks to PDF document. Able to edit and change PDF annotation properties such as font size or color.
change font size pdf comment box; adjust pdf page size
Accepteer de standaard printernaam en druk op Volgende.
Accepteer de standaard installatie-directory en druk op Volgende.
C# PDF insert text Library: insert text into PDF content in C#.net
Powerful .NET PDF edit control allows modify existing scanned PDF text. Ability to change text font, color, size and location and output a new PDF document.
pdf text box font size; change font size in pdf file
VB.NET PDF insert text library: insert text into PDF content in vb
Save text font, color, size and location changes to Other robust text processing features, like delete and remove PDF text, add PDF text box and field.
pdf page size may not be reduced; can pdf files be compressed
Druk op Volgende.
Druk op Volgende.
C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
PDF document, keeps the elements (like images, tables and chats) of original PDF file and maintains the original text style (including font, size, color, links
change font size in fillable pdf; pdf edit text size
VB.NET PDF delete text library: delete, remove text from PDF file
Functionality to remove text format by modifying text font, size, color, etc. Other PDF edit functionalities, like add PDF text, add PDF text box and field.
adjust size of pdf; pdf change font size
Pas het scherm aan zoals bovenstaand en druk op Volgende.
Druk op Installeren
De voortgang wordt getoond.
Druk op Voltooien.
 
Instellingen: 
 
Na installatie van de PDF creator volgend instellingen goed zetten: 
Ga naar start, programma’s, PDF Creator: Klik op ‘pdfcreator’  
Kies hierna voor:  Printer, options 
Configuratie: 
1.
Automatische updates: General settings, tabblad ‘general settings2’ :  
Check update: nooit 
2.
Geef juiste pad op waar loonstroken tijdelijk worden neergezet: ‘autosave’ 
Autosave:  zet vinkje 
Filename: Title 
Use this directory for autosave: Geef hier een padnaam (default user zijn eigen document and 
settings), mag ook een ander pad zijn.  
Rechten op gekozen map: de users die gebruik maken van de pdf creator en de ED user : FULL 
Controll 
Terminal Server/Citrix 
 
Voor Citrix kan je nadat er 1 user is geconfigureerd de volgend Regkey in een startup script zetten ( of 
via powerfuse) zodat iedere gebruiker na inloggen altijd de juiste instellingen heeft: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\PDFCreator 
 
Let op: als de gebruiker en VismaSystem user geen rechten heeft op de lokatie zoals aangegeven in 
onderstaande registry key zal dit problemen geven: Pas de rechten aan of de locatie zodat de user en 
visma system user full controll krijgen 
 
 
Mocht je de strook niet fysiek geprint krijgen dan zit dit waarschijnlijk in het feit dat Adobe reader 
versie 10 of hoger word gebruikt. Ga dan naar de DVD en zorg dat de volgende registry key wordt 
geladen: 
DBS Talent en Salaris XX.XX\Adds\Registry\ 
Voor X64: DPSPrintShellExecute_Windowsx64.reg  
Voorx86: DPSPrintShellExecute_Windowsx86.reg 
Documents you may be interested
Documents you may be interested