®
adimír Střálka
Territory Account Manager
obe Systems, 8.10.2008
F a ISO standardy,
uhodobé
archivování
Pdf reduce file size - Compress reduce PDF size in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
C# Code & .NET API to Compress & Decompress PDF Document
.pdf printing in thumbnail size; reader pdf reduce file size
Pdf reduce file size - VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Compression and Decompression Control SDK
pdf compressor; best way to compress pdf files
®
nda
o je PDF
dobe a standardy
DF/A.....ISO Standard
Proč
vznikly standardy
PDF/...
PDF/A –
o co vlastně
jde?
PDF/A, A-1a, A-1b, A-2....jak se v tom vyznat
Použití
PDF/A
Rozšíření
PDF/A
k archivovat v PDF/A
ávěr
VB.NET Image: Image Resizer Control SDK to Resize Picture & Photo
easy and developers can shrink or reduce source image NET Image SDK supported image file formats, including & profession imaging controls, PDF document, image
change font size pdf form reader; reduce pdf file size
C# Image: Zoom Image and Document Page in C#.NET Web Viewer
jpeg), gif, bmp (bitmap), tiff / multi-page tiff, PDF, etc. the web viewer will instantly enlarge or reduce the source file until the file size fits the
change paper size pdf; best way to compress pdf file
®
tronický dokument a požadavky na něj
echnologická
nezávislost  -
nezávislý na 
plikaci
asná, na technických prostředcích nezávislá
nterpretovatelnost obsahu
chopnost vyhovět legislativně
Není
možné
ohýbat právo dle potřeb technologií, 
technologie musí
umět vyhovět právu
Důvěrnost
Oprávnění
Zodpovědnost
Integrita
Pravost
Nezpochybnitelnost
How to C#: Special Effects
filter will be applied to the image to reduce the noise. LinearStretch. Level the pixel between the black point and white point. Magnify. Double the image size.
pdf file size; pdf change font size in textbox
VB.NET Image: Compress & Decompress Document Image; RasterEdge .
reduce Word document size according to specific requirements in VB.NET; Scanned PDF encoding and decoding: compress a large size PDF document file for easier
reader compress pdf; optimize scanned pdf
®
plnohodnotný elektronický dokument (spis)
ezentační
vrstva
Plnohodnotná
presentace dokumentu tak, jak 
vypadá
v papírové
formě
Nestrukturovaná
data
siness logika
Programový kód –
Java Script
Logika nad XML v dokumentu
Konektory na externí
datové
zdroje
ML Transport
Možnost nést XML data pro integraci s dalšími 
systémy
Strukturovaná
data
statní
Vrstva pokynů
pro Reader
Poznámky, připomínky, připojené
souboury
Vrstva bezpečnosti
Reader
Extension
Komentování
Ukládání
formulářů
Podepisování
Vkládání
příloh
Přílohy, koment.
PDF soubory
Jakékoliv binární
soubory
El. Podpis
Zabezpečení
Šifrování
Integrita
Certifikáty
VB.NET Image: How to Zoom Web Images in Visual Basic .NET Imaging
and also some file types like PDF and multi out" functionality allows VB developers to easily reduce the size of web image or document file being displayed
pdf form change font size; adjust pdf page size
View Images & Documents in Web Image Viewer | Online Tutorials
page document or image file, like Word, PDF or TIFF to help developers to decrease and reduce current zooming Reset the Size of Currently Viewed File via btnFit
apple compress pdf; change font size pdf form
®
tronický spis a jeho význam
Spis
Obálka, nesoucí
různé
typy zaručených informací
k danému případu
Jak dnes vypadá
Soubor složek s množstvím dokumentů
a dalších přiložených materiálů
Převážně
papírové
dokumenty
Proč
je spis klíčový prvek pro sdílení
a ukládání
dokumentů
Umožňuje sdílet a předávat informace důležité
k rozhodování
mezi různými 
organizacemi a držet je „pohromadě“
V souladu se zákony zajišťuje integritu a pravost informací, definuje 
zodpovědnost za informace a dává
informaci o stavu věcí
v čase
Archivační
role
integrační
roli
VB.NET Image: How to Process & Edit Image Using VB.NET Image
Compact rich image editing functions into several small-size libraries that are VB.NET programmers the API to scale source image file (reduce or enlarge image
can a pdf file be compressed; reduce pdf file size
C# Word: How to Compress, Decompress Word in C#.NET Projects
Efficiently reduce Microsoft Office Word document size using C# code; to compress the Word document file to a & profession imaging controls, PDF document, image
change font size on pdf text box; batch pdf compression
®
1.7 –
ISO 32000 –
standard elektronického spisu
zaji
zaji
š
š
ť
ť
uje nový ISO standard
uje nový ISO standard
Uchovává
věrně
vzhled dokumentu nezávisle na zařízení
platformě
Spojuje obsah z více různých typů
zdrojů
Umožňuje sdílenou práci s dokumentem na různých platformách
Podporuje digitální
podpis z důvodu hodnověrnosti
Zajišťuje zabezpečení
a oprávnění
k ochraně
a řízení
kontroly 
obsahu
Zajišťuje přístup k obsahu lidem s různým postižením
Umožňuje předávání
obsahu mezi aplikacemi
Vytváří
zabezpečenou a důvěryhodnou obálku pro libovolná
binární
data
®
žití
PDF
ublikace dokumentů
aručené
elektronické
dokumenty
lektronický spis -
složka 
okumentů
(ISO 32000)
lně
interaktivní
a inteligentní
rmuláře
igitalizace papírových 
okumentů
a následné
OCR
rchivace
(ISO PDF/A)
chrana důvěrných dokumentů
roti zneužití
®
příkladů
DF –
typický dokument šedé
literatury
Dokument v MS-Word
Standardní
PDF
PDF/A verze
DF –
Scannovaný dokument včetně
OCR
Scanovaný dokument –
PDF/A
Scanovaný dokument s OCR –
PDF/A –
Fulltext
yšší
verze PDF
Převod z CAD –
3D model
Převod z CAD –
Mapy
Elektronický spis
Portfolio
®
be a jeho cesta ke standardům
ozšíření
PDF a jeho všeobecná
akceptovatelnost
Univerzální
elektronický dokument
Vizualizace  + DATA
Zveřejněný dokumentový formát, mohou  s ním pracovat všichni
Vysoké
rozšíření
Akceptován v GOV na celém světě
100ky mil. dokumentů
na internetu
Skoro 1/3 dokumentového obsahu na internetu
iroká
podpora aplikací
Kancelářské
balíky
Grafické
a CAD aplikace
Výstupy aplikací
různých výrobců
®
jsou standardy a kdo je vytváří
ravidla nebo předpisy, jak bude 
lektronická
informace vizualizována, 
znamenána a archivována
efinuje
Formát souboru
Formu interpretace nebo proces
andardy jsou klasifikovány do třech 
De jure
vytvářen komerčními 
standardizačními instituty
De facto
vytvářen přirozenou pozicí
na trhu
Povinné, předepsané
řízeny státními 
organizacemi a regulátory
Národní
úřady státní
správy nebo jejich 
organizace
FDA, BUND, EC Archive, US Army Corps
Český normalizační
institut
Komerční
organizace nebo jejich 
asociace
FSI: MISMO, PISCES, ACORD, XBRL
Výroba: RosettaNet
Nezávislé
standardizační
organizace
ISO, ANSI, W3C
Adobe je účastníkem v několika 
standardizačních skupinách
ISO, W3C, OASIS, XML.gov, etc.
Documents you may be interested
Documents you may be interested