c# pdf reader table : Acrobat extract pages from pdf software application cloud windows html azure class slutbrugervejledning_pubhub0-part58

Slutbrugervejledning 
Ver. 2.1 juni 2010 
E-bøger
...............................................................................................................................................1 
Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger
..................................................................1 
Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger
.................................................................................2 
Læseprogrammer til computere og bærbare enheder
..................................................2 
Overførsel til eksterne enheder
...........................................................................................4 
DRM-beskyttede e-bøger
...........................................................................................................5 
Installation af Adobe Digital Edition
...................................................................................5 
Associering af DRM-beskyttede bøger med Adobe Digital Editions
...........................9 
Overførelse til eksterne enheder
.......................................................................................11 
Spørgsmål og svar om e-bøger
..............................................................................................12 
Download og læsning af e-bogen
....................................................................................12 
Rettigheder og begrænsninger for e-bøger
.................................................................13 
Udskrivning af e-bøger i Adobe Digital Editions
........................................................14 
Andre problemer
...............................................................................................................14 
E-lydbøger
.......................................................................................................................................15 
Spørgsmål og svar om e-lydbøger
.........................................................................................15 
Generelt om e-lydbøger
...................................................................................................15 
Betaling og levering
...........................................................................................................16 
Kopiering
.............................................................................................................................17 
E-bøger 
Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger 
En e-bog er en bog i digitalt format, så den kan læses på en computer, en smartphone eller en 
dedikeret e-bogslæser. E-bogen findes i formaterne PDF eller ePub. 
Når du har købt en e-bog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter e-
bogen direkte til din computer. 
Hvis den købte e-bog er beskyttet med DRM (læs mere om det efterfølgende), skal et bestemt 
læseprogram, Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, inden du begynder at 
downloade e-bogen. 
Hvis e-bogen er vandmærket eller uden kopibeskyttelse, downloader du e-bogen som en fil til 
computeren og kan herefter anvende et læseprogram efter eget valg, eller overføre din e-bog til en 
ekstern enhed. 
Uanset om e-bogen er beskyttet med DRM, vandmærke eller ingen kopibeskyttelse, så er det tale 
om ophavsretligt materiale, der ikke må videregives til brug af andre end køberen. 
Acrobat extract pages from pdf - remove PDF pages in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provides Users with Mature Document Manipulating Function for Deleting PDF Pages
delete a page from a pdf in preview; delete pages from pdf online
Acrobat extract pages from pdf - VB.NET PDF Page Delete Library: remove PDF pages in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Visual Basic Sample Codes to Delete PDF Document Page in .NET
cut pages from pdf; delete pages of pdf
Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger 
Både PDF- og ePub-filer kan være vandmærkede og ubeskyttede. Uanset om e-bogen leveres med 
eller uden kopibeskyttelse, så er der tale om ophavsretligt materiale, som ikke må videregives til 
andre. 
At en e-bog er vandmærket betyder, at der et usynligt sted i bogen er indsat et ”stempel” 
indeholdende dit ordrenummer. Ved evt. misbrug kan dette benyttes til at identificere sælger og 
køber af bogen. Al kopiering, udover til dit private brug, og yderligere uretmæssig spredning er 
forbudt ifølge ophavsretsloven. Du er selv ansvarlig for at e-bøger ikke spredes videre til andre 
brugere. Hvis dine e-bøger kommer på afveje, og f.eks. havner på en fildelingstjeneste, er det 
muligt at finde frem til dit ordrenummer og holde dig ansvarlig. 
Vandmærket har ingen indflydelse på læsningen og udprintning af e-bogen og tillader uden 
begrænsning at bogen kopieres til ejerens andre eksterne enheder (bærbar PC, mobiltelefon osv). 
Filer med vandmærke eller uden kopibeskyttelse er således væsentligt mere brugervenlige end 
DRM-beskyttede e-bøger. Begrænsningen i anvendelsen er udelukkende af lovgivningsmæssig 
karakter og reguleres i ophavsretsloven. Den vandmærkede e-bog må således udelukkende 
benyttes til køberens eget private brug. 
Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger er ikke begrænsede til at skulle læses med ét specifikt 
program, som det er tilfældet med DRM-beskyttelse. 
Læseprogrammer til computere og bærbare enheder 
Vandmærkede og ubeskyttede PDF-filer
kan læses med mange forskellige programmer. Det mest 
populære og udbredte er Adobes Acrobat Reader, som de fleste har installeret på deres 
computer. Programmet er gratis og fås til såvel PC som Mac og Linux.) Adobe Digital Editions er 
et andet oplagt program til læsning af såvel PDF- som ePub-filer samt DRM-beskyttede filer. Begge 
er gratis. 
ePub
er et åbent format, og derfor findes der mange programmer, der kan læse det. Der findes 
også alternativer. Alle nedenstående programmer er gratis. 
Læsere til både PDF og ePub
Adobe Digital Editions http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
PDF- og ePub-læser til Windows og Mac OS X. (Læser også DRM-beskyttede filer.) 
Calibre http://calibre-ebook.com/
PDF- og ePub-læser til Windows, Mac og Linux. 
Læsere til PDF
Adobe Acrobat Reader http://get.adobe.com/dk/reader/
PDF-læser til Windows, Mac og Linux. 
Foxit
http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php
PDF-læser til Windows, Linux og forskellige mobiltelefoner 
.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
Extract hyperlink inside PDF. PDF Write. Redact text content, images, whole pages from PDF file. Annotate & Comment. Support for all the print modes in Acrobat PDF
delete page from pdf reader; delete pages from a pdf file
C# PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file formats
manipulate & convert standard PDF documents in .NET class applications independently, without using other external third-party dependencies like Adobe Acrobat.
delete pages from pdf acrobat; cut pages out of pdf online
Læsere til ePub
EPUBReader https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/45281
Et tilføjelsesprogram til internetbrowseren Firefox, der muliggør læsning af ePub-filer. Forudsætter 
blot at Firefox (gratis) er installeret. 
Aldiko http://www.aldiko.com/
En ePub-læser til mobiltelefoner med Android styresystemet. 
Stanza http://www.lexcycle.com/
En ePub-læser til iPhone og iPod Touch. 
eReader Pro http://www.ereader.com/ereader/software/product/22726_wm.htm
En ePub-læser til Windows Mobile telefoner 
Da der findes utallige programmer til læsning af ikke DRM-beskyttede e-bøger, kan vi desværre 
ikke give support til andre programmer end Adobe Digital Editions. 
C# powerpoint - PowerPoint Conversion & Rendering in C#.NET
documents in .NET class applications independently, without using other external third-party dependencies like Adobe Acrobat. PowerPoint to PDF Conversion.
delete blank pages from pdf file; delete pages from pdf reader
C# Word - Word Conversion in C#.NET
Word documents in .NET class applications independently, without using other external third-party dependencies like Adobe Acrobat. Word to PDF Conversion.
delete a page from a pdf reader; delete blank pages in pdf files
Overførsel til eksterne enheder  
Fordelen ved en vandmærket eller ubeskyttet e-bog er, at du frit kan kopiere den til dine andre 
eksterne enheder (bærbar PC, mobiltelefon osv). Før du begynder at overføre din e-bog, bør du 
sikre dig, at din eksterne enhed har mulighed for at læse formatet din e-bog er leveret i. Hvis ikke 
kan du evt. benytte et af programmerne nævnt ovenfor. Mange mobiltelefoner leveres som 
standard med mulighed for at læse PDF-filer men tjek din brugsvejledning.  
ePub-formatet har en smart facilitet omfattende, at teksten ombrydes efter skærmen. Dette gør 
det muligt at læse din e-bog på selv små skærme. PDF egner sig kun til enheder med store skærme 
som bærbare computere og lign. 
Det varierer mellem forskellige eksterne enheder, hvorledes filer overføres fra din computer. 
Overordnet kan en vandmærket eller ubeskyttet e-bog kopieres som enhver anden fil. 
På enheder der understøtter tilslutning som et ekstern drev, vil du få vist din enhed som et nyt 
drev, hvortil du frit kan kopiere som til enhver anden mappe. Dvs. du kan trække e-bogen fra en 
mappe til en anden med din mus, eller ved at markere filen, vælge ”kopier”, og derefter sætte filen 
ind i mappen åbnet på din eksterne enhed. 
Nogle enheder tillader kun overførsel via særlig software leveret sammen med enheden. I disse 
tilfælde må du konsultere den medfølgende vejledning. 
C# Windows Viewer - Image and Document Conversion & Rendering in
standard image and document in .NET class applications independently, without using other external third-party dependencies like Adobe Acrobat. Convert to PDF.
cut pages out of pdf file; delete pages from a pdf document
VB.NET PDF: How to Create Watermark on PDF Document within
Watermark Creator, users need no external application plugin, like Adobe Acrobat. VB example code to create graphics watermark on multiple PDF pages within the
delete pages pdf online; delete pages on pdf online
DRM-beskyttede e-bøger 
DRM er en form for kopibeskyttelse der kontrollerer at køberen ikke videregiver e-bogen til 
andre. DRM-beskyttede e-bøger kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions (ADE), 
der kun er tilgængeligt til Windows og Mac OS X. DRM-beskyttelse begrænser også, hvor mange 
gange en bog kan udprintes, og hvor mange sider man kan copy/paste til andre programmer. 
Installation af Adobe Digital Edition 
Adobe Digital Editions er et lille, gratis program, du kan bruge til at læse e-bøger med. Hvis din e-
bog er DRM-beskyttet er programmet nødvendigt og skal være installeret, inden du henter e-
bogen. Programmet er gratis. 
Her er de specifikke krav til din computer, hvis du har en Windows PC: 
Windows 7, Windows Vista, XP (Service Pack 2) 
Internet Explorer 8, Firefox 3 eller Google Chrome 
Adobe Flash Player 9 
Her er kravene til din computer, hvis du har en Mac: 
(Intel) Mac OS X 10.4.10 
(PowerPC) Mac OS X 10.4.10 
Safari 4 eller Firefox 3  
Adobe Flash Player 9 eller 10 
Har du Linux, må vi desværre beklage, at Adobe endnu ikke har lavet en udgave af Adobe Digital 
Editions til denne platform. 
Programmet downloades på http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#download
Klik på Install, hvorefter installationen går i gang. 
C# Excel - Excel Conversion & Rendering in C#.NET
Excel documents in .NET class applications independently, without using other external third-party dependencies like Adobe Acrobat. Excel to PDF Conversion.
delete page from pdf preview; delete page pdf
VB.NET PowerPoint: VB Code to Draw and Create Annotation on PPT
as a kind of compensation for limitations (other documents are compatible, including PDF, TIFF, MS on slide with no more plug-ins needed like Acrobat or Adobe
delete pages from a pdf reader; cut pages from pdf reader
Bemærk: Det er en forudsætning for at installere ADE, at der er installeret Flash på computeren. Det er 
der på næsten alle computere, men har computeren ikke været på internettet tidligere, kan det være 
nødvendigt at installere flash. Det kan gøre fra denne hjemmeside.  http://get.adobe.com/flashplayer/
I enkelte tilfælde oplever vi, at ADE ikke tillades at blive installeret, selv om der er installeret flash på 
computeren, hvilket typisk skyldes at sikkerhedsindstillingerne for flashplayer er meget restriktive. 
Du skal nu tage stilling til hvordan ADE skal installeres. Standardindstillingerne kan uden 
problemer anvendes. 
Du bliver nu bedt om at bekræfte ADEs brugerbetingelser. 
DICOM to PDF Converter | Convert DICOM to PDF, Convert PDF to
users do not need to load Adobe Acrobat or any Convert all pages or certain pages chosen by users; download & perpetual update. Start Image DICOM PDF Converting.
delete pages in pdf reader; delete pages pdf
BMP to PDF Converter | Convert Bitmap to PDF, Convert PDF to BMP
for Adobe Acrobat Reader & print driver during conversion; Support conversion of Bitmap - PDF files in both single & batch mode; Convert all pages or certain
delete pages from pdf acrobat reader; delete blank page in pdf online
Herefter starter ADE, og installationen skal færdiggøres i dette miljø. 
VIGTIGT, DENNE DEL AF INSTALLATIONEN ER AFGØRENDE FOR DEN FREMTIDIGE BRUG 
AF E-BOGEN. 
Der skal nu vælges autoriserings metode. DRM-beskyttet indhold kan kun læses ved, at den lokale 
computer eller brugeren er autoriseret. Der er to metoder: 
1.
Hvis man ønsker at flytte e-bøgerne rundt mellem flere computere og en bærbar enhed, 
skal man benytte bruger autorisering, hvortil der skal benyttes et Adobe ID. 
2.
Hvis man ikke ønsker at anvende et Adobe ID, kan man benytte computeren til 
autorisering. 
BEMÆRK: Hvis du vælger denne metode, kan e-bogen IKKE flyttes til andre computere 
eller bærbare enheder. Der kan således heller ikke laves backup. 
Et Adobe ID vil typisk være din email-adresse og et password. Du opretter dit Adobe ID ved at 
følge linket i autoriseringsbilledet, eller ved at gå ind på følgende adresse: 
https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm
Efter autorisering / aktivering af ADE, skal du kunne se følgende skærmbillede som kvittering for, 
at du nu kan benytte ADE til at downloade og læse e-bøger. 
Associering af DRM-beskyttede bøger med Adobe Digital Editions 
Hvis blot du modtager en .acsm fil, når du klikker på linket til download af filen, og der ikke sker 
mere, kan det være nødvendigt at associere filtypen med Adobe Digital Editions. 
Windows XP
Løsning: Der er flere muligheder. For det første skal du sikre dig, at du har installerede Adobe 
Digital Editions og autoriseret dig med et Adobe ID. Dette er beskrevet i afsnittet om installation 
af Adobe Digital Editions. 
Hvis dette ikke løser problemet, skal du gøre følgende: Åben ”Denne computer” og klik på 
menupunktet ”funktioner” og dernæst ”mappeindstillinger”. Herefter klikker du på fanebladet 
”filtyper”. 
Du kan nu se om filtypenavnet ACSM er registreret af Windows, og om den åbnes af Adobe 
Digital Editions. Hvis dette er korrekt, skal dit skærmbillede se ud som følgende: 
Hvis filtypenavnet ACSM ikke er registreret, skal du oprette det ved at klikke på ”Ny”, og tilføje 
filtypen ACSM, hvorefter du beder om at åbne denne filtype med Adobe Digital Editions. 
Windows Vista
I Windows Vista gør du følgende: 
Brug stifinder til at klikke på .acsm filen. Du vil herefter blive spurgt om, hvilket program der skal 
anvendes til at åbne det: 
Hvis Adobe Digital Editions er registreret i Windows som et program, vil du finde det i det første 
skærmbillede, hvorefter du klikker på ikonet og trykker OK. 
Hvis Adobe Digital Editions ikke er blevet registeret, skal du klikke på ”Gennemse”, og finde frem 
til biblioteket hvor Adobe Digital Editions er placeret (typisk i programmer/adobe). 
Documents you may be interested
Documents you may be interested